Zemědělskou půdu v Česku decimuje eroze, škody jdou do miliard

Praha – Z českých polí mizí půda, likviduje ji totiž vodní eroze – zasáhla už více než půlku veškerých zemědělských ploch v Česku. Způsobené škody se šplhají do miliard korun, protože půda není schopná zadržet vodu, ztrácí svou úrodnost a v konečném důsledku se snižuje i její cena. Podle posledních výzkumů může podle toho nejhoršího scénáře voda poničit až 21 milionů tun půdy za rok, což v přepočtu na peníze představuje ztrátu 4 miliardy korun.

Zdroj: isifa/Lidové noviny Autor: Viktor Chlad

Dva centimetry půdy se pod trávou tvoří sto let – to, co už stihly spláchnout letošní deště, se tedy utvářelo celé tisíciletí. Vyplavená půda je navíc nekvalitní – není schopná zadržet vodu, takže obce, stavení či studny zaplavené při velkých deštích nejen vodou, ale i zeminou jsou k vidění stále častěji.

Rozoráním mezí vydláždili zemědělci cestu k erozím už za socialismu. Necitlivě se ale k polím někteří zemědělci a podnikatelé chovají i dnes. „Dalším problémem je výstavba logistických center, kdy se necitlivě zabírá taková zemědělská půda, která by mohla sloužit k většímu zadržování vody v krajině. My jsme také narovnali desetitisíce toků, vysušili jsme tisíce rybníků. To jsou docela zásadní zásahy do krajiny a teď sklízíme ovoce,“ popsal v rozhovoru pro Ekonomiku ČT24 agrární analytik Petr Havel.

Půdní erozePočet obcí postižených erozí v posledních třech letech strmě roste. Zatímco v roce 2010 byly jen dvě, o rok později už jich bylo 20 a v letošním roce narostl počet na 69.


Eroze vede ke snižování kvality půdy a v důsledku toho klesá také úroda. V silně postižených oblastech mohou ztráty z hektaru vystoupat až do výše 75 procent. Dalším negativním důsledkem je pokles cen půdy. O majetek tak přicházejí nejen vlastníci půdy, ale i stát – nižší cena půdy rovná se nižší výnosy z daní. Ministerstvo zemědělství se proto rozhodlo krátit dotace těm, kteří nezavádějí dostatečná protierozní opatření. Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) loni zkontroloval 593 zemědělců, 26 z nich muselo část dotací vrátit.

„Nejedná se o pokutu nebo penalizaci, jedná se o sankci z dotace, kdy se dotace snižuje o určitou částku až do sta procent,“ vysvětluje Petr Hlavatý, mluvčí Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF). „Obvykle jde o odebrání několika procent. Zemědělce takové sankce nemotivují, aby dodržovali zásady správného hospodaření,“ namítá Havel. Navíc stát podle něj chování zemědělců na polích ani důsledně nekontroluje.

Video Česká půda trpí erozí
video

Česká půda trpí erozí

Česká půda trpí erozí

13.08.2012 U

Rozhovor s Petrem Havlem a Josefem Stehlíkem