Reprezentace českých podnikatelů v zahraničí se sjednotí

Praha - Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) na začátku srpna sloučilo do jednotné sítě obchodních misí zahraniční pobočky státních agentur CzechInvest a CzechTrade. Síť nyní čítá 38 kanceláří a do konce roku 2013 by jich v 56 zemích světa mělo fungovat 70. Sloučení zahraničních kanceláří CzechInvestu a CzechTrade je součástí nové exportní strategie ČR na roky 2012 až 2020. MPO v rámci strategie zveřejnilo 12 prioritních zemí, do kterých by se mělo exportovat, aby tuzemská ekonomika nebyla závislá jen na vývozech do EU.

MPO vybralo 12 prioritních zemí pro vývoz

„Podnikatelské reprezentace v současnosti podávají nominace na obsazení míst v jednotlivých destinacích. Na podzim se pak budou podílet i na konkrétním výběru tak, aby do konce letošního roku byly obsazeny kanceláře ve všech 12 prioritních i 25 zájmových zemích, na které se exportní strategie zaměřuje především,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba.

Diverzifikace exportu se daří

„Celkově objem exportu nárůstá, procento exportu do unie se snížilo a ten export mimo EU, do zemí, které jsme určily jako prioritní, narůstá o téměř 40 procent. To je to, proč potřebujeme, aby české firmy vyvážely a nebyly závislé na ekonomickém vývoji evropských zemí. Vývoz České republiky v rámci EU roste jako jeden z nejvíce a české firmy velmi dobře obstávají,“ dodává Kuba.

Video Martin Kuba hostem Ekonomiky ČT24
video

Martin Kuba hostem Ekonomiky ČT24

Sloučení CzechInvestu a CzechTrade je součástí nové exportní strategie

Kuba dnes nevyloučil budoucí sloučení agentur CzechInvest a CzechTrade, což by podle něj mohlo přinést další úspory. CzechInvest do Česka láká investory a má na starost dotace z evropských fondů. „Je to otázka, která je otevřená a kterou se budu velmi seriózně zabývat,“ podotkl Kuba.

Agentura CzechInvest do Česka láká investory a má na starost dotace z evropských fondů. CzechTrade podporuje tuzemské exportéry.


CzechTrade by podle Kuby měl především shromažďovat informace získané na zahraničních trzích, které poté předá českým firmám. Změněn má být systém placení za služby. Zatímco dosud firmy platily hodinovou sazbu, nyní by podle Kuby měly být zavedeny paušální platby. „Chceme zpřístupnit služby malým a středním podnikům, protože potřebujeme, aby se do exportu zapojilo více firem,“ uvedl Kuba.

Nová exportní strategie definuje 12 prioritních zemí pro český export, jako jsou Brazílie, Čína, Indie, Irák, Ukrajina či Spojené státy. Materiál obsahuje i 25 zájmových zemí, na které má být rovněž upřena zvýšená pozornost. Samostatně jsou pak uvedeny členské země EU.

Video Reportáž Romana Gazdíka
video

Reportáž Romana Gazdíka

Strategii na podporu exportu do roku 2020, kterou vypracovalo MPO, vláda schválila v polovině března. Jejími klíčovými body je silnější důraz na mimoevropské trhy, aktualizovaná soupiska prioritních a zájmových zemí, kvalitnější nabídka veřejných služeb pro exportéry a na zacílení pozornosti na malé a střední podniky. „Oceňuji, že novou exportní strategii nestihnul stejný osud jako mnoho obdobných dokumentů v minulosti, které po jejich schválení upadly v zapomnění,“ řekl dnes prezident Hospodářské komory ČR Petr Kužel. Podle něj je důležité, že MPO své kroky konzultuje s podnikateli. „Pozitivně vnímáme také skutečnost, že vláda pochopila význam prioritních a zájmových zemí pro tuzemský export, a že díky tomu byly na tyto trhy nasměrovány cesty našich ústavních činitel, provázené podnikatelskými misemi,“ dodal prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák.