Firmy zaplatí za kartel nižší pokuty, pokud jej pomohou odhalit

Praha – Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) zřejmě bude moci ze zákona snížit pokuty firmám za účast v kartelových dohodách, pokud by o ní poskytly informace. Snížení pokuty až na polovinu přináší novela, která do zákona zavádí „leniency program“, tedy takzvaný program shovívavosti. Schválila ji sněmovna ve verzi vrácené Senátem, chybí ještě podpis prezidenta.

Novela má také zakázat firmám, které poruší pravidla hospodářské soutěže, účast na veřejných zakázkách a koncesních smlouvách. Úřadům veřejné správy navíc pod hrozbou pokuty zakazuje při vypisování zakázek zjevně zvýhodňovat určitou firmu nebo „připravit veřejnou zakázku na míru určité firmě“, jak upozornil premiér Petr Nečas (ODS). Opatření má omezit prostor pro korupci.

Úřad by měl podle Senátu přihlédnout při snižování pokuty k významu firmou poskytnutých informací pro odhalení dohody nebo k době, ve které byly informace poskytnuty. Horní komora upravila také ustanovení, podle něhož má mít ÚOHS právo pokutovat orgány veřejné správy až deseti miliony korun za narušení hospodářské soutěže. Cílem je, aby sankce dopadaly i na orgány státní správy. Nečas senátní úpravy doporučil.

Program shovívavosti, který používá k odhalování a rozbíjení kartelů také řada úřadů v zahraničí včetně Evropské komise, zavedl český antimonopolní úřad již v roce 2001, avšak pouze jako své opatření. Do zákona by se měl dostat až zmíněnou novelou.

Snížení pokuty by účastník kartelové dohody mohl podle předlohy dosáhnout v případě, že se k účasti na dohodě sám přizná. Další podmínkou je, že v minulosti nevyvíjel nátlak na ostatní firmy a pomáhal úřadu v objasnění případu.