Finanční ústava dostala od Legislativní rady vlády zelenou

Praha - Legislativní rada vlády doporučila vládě ke schválení ústavní zákon o rozpočtové zodpovědnosti, který je znám rovněž jako finanční ústava. V tiskové zprávě o tom informovala předsedkyně Legislativní rady vlády Karolína Peake. Mezi základní prvky normy patří zakotvení maximálního limitu pro výši vládního dluhu. Zákon by měl platit od roku 2014.

Tzv. dluhová brzda ukládá, že pokud veřejný dluh stoupne na 50 a více procent hrubého domácího produktu, bude muset vláda požádat Poslaneckou sněmovnu neprodleně o vyslovení důvěry.

Vláda by přitom měla první aktivní opatření uskutečnit již při překročení hranice veřejného dluhu 40 procent HDP. Pro přijetá eura je nezbytné dodržet hranici 60 procent. Loni byl veřejný dluh podle údajů Českého statistického úřadu 41,16 procenta HDP.

Tisková zpráva Karolíny Peake

Legislativní rada vlády dnes projednala a doporučila vládě ke schválení tzv. finanční ústavu, tedy ústavní zákon, kterým se do našeho právního řádu zavádí povinnost vlády a územních samospráv udržovat zdravé a udržitelné veřejné rozpočty. V době jisté nestability jedné z vládních stran by mohlo být přijetí finanční ústavy vládou pozitivním signálem směrem k finančním trhům.


Zákon, který předložilo ministerstvo financí, dále počítá se zřízením rozpočtové rady a zpřísněním rozpočtových pravidel pro místní správy a samosprávy.

Národní rozpočtová rada by měla být pětičlenná a její zřízení si podle materiálu vyžádá roční náklady 50 milionů korun. Rada by měla mimo jiné sledovat vývoj veřejných financí a hodnotit jej, sledovat transparentnost hospodaření s veřejnými prostředky nebo vypracovávat stanoviska k důležitým zákonům a jejich dopadům na rozpočet.