Stop insolvenčním návrhům, které mají poškodit konkurenci

Praha - Prezident Václav Klaus podepsal novelu insolvenčního zákona, která má zabránit podávání zbytečných insolvenčních návrhů na zdravé firmy s cílem poškodit konkurenci. Novela počítá s tím, že pokud soud uzná daný insolvenční návrh za bezdůvodný, bude za něj navrhovateli hrozit mnohatisícová pokuta.

Zdroj: Isifa/Rex Features Autor: Richard Gardner

Soud bude muset do sedmi dnů přezkoumat, zda návrh na vyhlášení konkurzu není zcela bezdůvodný. Věřitelé budou muset také skládat určitou částku určenou na krytí případných škod, které by mohly návrhem vzniknout.

Vláda novelu předložila v reakci na rozmáhající se praxi podávání návrhů ze strany věřitelů, kteří se svým podáním snaží dotčeného soutěžícího vyřadit z dalšího konkurenčního boje v daném podnikatelském prostředí. Podle ministerstva spravedlnosti je cílem takto tendenčně podávaných insolvenčních návrhů zejména poškodit jiného soutěžícího na pověsti, důvěryhodnosti, možnosti ucházet se o veřejné zakázky či na možnosti získat úvěr.

Podle právníků novela reaguje na pouhou neznalost občanů

„Novela nijak nenarušuje základní koncepci a publicitu řízení, nová pravidla spíše jen doplňují a rozvíjejí stávající postupy a tím reagují na aktuální praxi a potřebu,“ vysvětlil advokát Ambruz & Dark/Deloitte Legal Jiří Markvart. Současně ale dodal, že důvodem celé této úpravy je zejména nepochopení první fáze insolvenčního řízení ze strany veřejnosti, zejména přehnané reakce spojené s pouhým faktem zahájení řízení a jeho publicitou.