Chudší země EU odmítají výraznější škrty v podpoře regionů

Bratislava - Skupina patnácti chudších členských zemí Evropské unie odmítá, aby unie v novém rozpočtovém rámci na roky 2014 až 2020 výrazněji omezila balík peněz na podporu méně rozvinutých regionů. V Bratislavě se na tom shodli představitele států, které se sdružily do neformální skupiny Přátel koheze. Česko na schůzce zastupoval premiér Petr Nečas.

Podle českého premiéra se představitelé uskupení shodli na významu kohezní politiky.

Petr Nečas, premiér:

„My považujeme za nesmírně důležité, aby kohezní politika, prostředky z evropských fondů byly směřovány především do podpory hospodářského růstu a zvýšení konkurenceschopnosti Evropské unie a teda i České republiky.“


„Došlo ke všeobecné shodě o podpoře návrhu Evropské komise ohledně koheze,“ řekl novinářům předseda Evropské komise José Manuel Barroso, který se jednání zúčastnil. Evropská komise navrhla, aby EU v příštím rozpočtovém období na odstraňování regionálních rozdílů vynaložila 339 miliard eur (8,48 bilionu korun). To se ale nezamlouvá bohatším státům, které podle dostupných informací požadují snížení této částky o zhruba 60 miliard eur (1,5 bilionu korun). „Některé státy navrhují škrty včetně koheze, to by se stát nemělo. Koheze by neměla být považována jen za pomoc bohatších chudším, ale za všeobecný cíl EU,“ obhajoval Barroso návrhy komise.

Neformální skupinu Přátel koheze tvoří Bulharsko, Česko, Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Malta, Maďarsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko a Řecko. Na práci skupiny se podílí také budoucí členská země EU Chorvatsko.


Nalézt shodu na podobě nového rozpočtového rámce EU se lídři členských zemí unie pokusí na summitu koncem listopadu. Čistí plátci do rozpočtu EU, mezi které se řadí například Německo nebo Nizozemsko, by podle Barrosa měli přistoupit na to, že EU bude nadále podporovat chudší regiony. „Tyto peníze sehrávají důležitou úlohu nejen ve vyrovnávání nerovnováh uvnitř EU,“ řekl.

Robert Fico
Zdroj: ČTK/AP
Autor: Petr David Josek

Barroso soudí, že peníze vynakládané na potírání regionálních rozdílů pomohou státům dodržet jejich závazky v ekonomické oblasti. „Bez podpory ze strukturálních fondů státy nebudou moci naplnit podmínky paktu stability a růstu,“ dodal. Zástupci těchto zemí se sešli už začátkem června v Bukurešti, kde také hovořili o potřebě uchovat finance na podporu méně rozvinutých regionů.

Nečas se vyjádřil i k metanolové aféře

Nečas nevidí důvod k tomu, aby Slovensko nadále blokovalo dovoz a prodej lihovin vyrobených v ČR. Nečas dnes novinářům v Bratislavě připomněl, že česká vláda zavedla nové podmínky při nakládání s alkoholem, které zaručují jeho bezpečnost. Podle zástupce slovenských importérů se rýsuje dohoda se slovenskými úřady ohledně prodeje českých lihovin.
   
„My jsme přijali některá opatření, na základě kterých alkoholické nápoje od renomovaných českých výrobců jsou naprosto bezpečné. V České republice jsou již dnes prodávány a nevidíme jeden jediný důvod, proč by slovenský trh měl být uzavřen pro české lihoviny především od renomovaných výrobců,“ prohlásil Nečas na okraj schůzky.

Video Reportáž Davida Miřejovského a Vandy Kašové
video

Reportáž Davida Miřejovského a Vandy Kašové

Reportáž Davida Miřejovského a Vandy Kašové

U 05.10.12

Telefonát Davida Miřejovského