Nevěříte akciím? Alternativou může být zelená energie

Praha – Finanční trhy jsou v poslední době vrtkavé. Akcie jeden den zbrkle rostou, druhý den se pod vlivem třeba jen banální zprávy obrátí k propadu. Ani dluhopisy již nejsou tím bezpečným přístavem, za který bývaly považovány v minulosti. Leckterý investor tak hledá alternativy, které by mu umožnily zajímavě zhodnotit peníze s co nejmenším rizikem. Jednou z nich mohou být například investice do obnovitelných zdrojů energie. I ty ale mají svá rizika. V tomto díle Investiční univerzity se podíváme podrobněji právě na tuto alternativu.

První, po čem se investor při hodnocení investiční příležitosti obvykle ptá, je očekávaný výnos. „Výnosnost projektů se obvykle pohybuje v úrovních 6 až 15 procent ročně, což už samo o sobě vnímavému zájemci naznačí, že to zkrátka není státní dluhopis,“ uvedl obchodní ředitel Conseq Investment Management Lukáš Vácha.

Podíváme-li se pro srovnání třeba na výnosnost českých akciových fondů, zjistíme, že místo, aby peníze svých klientů zhodnocovaly, spíše prodělávají. Za posledních pět let v průměru prodělaly svým klientům kolem 3 až 4 procent ročně. O něco lépe si vedly dluhopisové fondy, které za stejné období zhodnocovaly investice v průměru zhruba 2procentním tempem. Nabídly tedy podobný výnos, jaký investor získá, uloží-li peníze třeba na spořicí účet.

Prodat dluhopis je snadnější než prodat elektrárnu

Z pohledu očekávaných výnosů mohou tedy být investice do obnovitelných zdrojů zajímavou alternativou. Jak je to ale s riziky? Podle odborníků musí investor počítat především s nižší likviditou takové investice. Postavíte-li si vlastní solární elektrárnu, musíte zkrátka počítat s tím, že hledání případného kupce chvíli potrvá. A podobné je to i v případě, že se rozhodnote sáhnout po cenných papírech, obvykle podílových listech. „I když se investuje prostřednictvím podílových listů, schopnost převést investici zpět na peníze je o dost horší než u akciových nebo dluhopisových fondů. Prodat dluhopis je totiž o mnoho snazší než zpeněžit takovou elektrárnu,“ podotkl Vácha.

Další rizika vyplývají spíše ze samotné podstaty obnovitelných zdrojů energie. Jistě jste zaznamenali, že například v Česku byly v minulosti problémy s připojováním např. solárních elektráren k distribuční síti. Může se tak snadno stát, že elektrárna sice bude stát, avšak vydělávat nezačne.

S výnostností obnovitelných zdrojů může zamávat také stát, a to nehledě na to, zda stavíte vlastní elektrárnu, nebo nakoupíte podílové listy. „Společnou vlastností obou investic je závislost výnosu investice na podmínkách stanovených státem,“ potvrdil analytik společnosti AWD Jan Macek. „Kvůli legislativním a daňovým změnám se prodloužila doba návratnosti investice,“ připomněl nedávné zkušenosti českých solárníků.

Zajímavé příležitosti? Koukněte třeba do Polska

Nejen kvůli nestabilitě legislativy, ale i kvůli úzkému spektru investičních instrumentů, které se v oblasti obnovitelných zdrojů v Česku nabízí, doporučují odborníci poohlédnout se po zajímavé investiční příležitosti spíše v zahraničí.

„Etalonem ve stabilitě právního systému a jedním z premiantů na poli využívání obnovitelných zdrojů je Německo. Investoři jsou si toho ale vědomi a výnosnost tamních projektů se pohybuje o několik procent níže než u nás. V tomto ohledu je atraktivnější Polsko, kde i díky absenci výroby elektřiny z jádra tento způsob výroby energie zažívá nyní prudký rozmach,“ radí Vácha. A stejného názoru je i Macek. „Díky závazku vůči EU vyrábět 20 procent elektřiny z obnovitelných zdrojů do roku 2020 podporuje Polsko zejména větrné elektrárny,“ uvedl Macek.

Ilustrační foto
Zdroj: ISIFA/EPA
Autor: Oliver Killig

Zelená energie - pro začínajícího investora trošku silná káva

I když mohou být investice do obnovitelných zdrojů podle odborníků zajímavé, začínající investory ohledně nich nabádají spíše k opatrnosti. „Tento druh investice má některá specifika, které z něj dělají investici spíše pro zkušené investory,“ upozornil Macek. Když už se do této oblasti chtějí vrhnout začínající investoři, měli by vsadit spíše na podílové fondy, ne hned stavět vlastní elektrárnu.

O tom, že investice do zelené energie jsou vhodnější pro zkušenější investory, svědčí i fakt, že do tohoto odvětví se často investuje prostřednictvím fondů kvalifikovaného investování. Jak už sám název napovídá, není to nic pro začínajícího investora. „Fondy kvalifikovaných investorů jsou specifické zejména výší vstupní investice. Minimální investice je 1 milion Kč. Dále jsou proti standardním otevřeným podílovým fondům omezené počtem podílníků (maximálně 100) a omezená je i likvidita podílového listu (nákup a prodej),“ popsal Macek. Chcete-li využít služeb takového fondu, je třeba předem stvrdit, že jste kvalifikovaný investor a jste si vědomi rizik tohoto způsobu investování.