Telefónica zaplatí ještě za Český Telecom 93milionovou pokutu

Brno - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) udělil společnosti Telefónica Czech Republic pokutu ve výši 93,1 milionu korun. Důvodem je zneužití dominantního postavení Českého Telecomu v poskytování telefonních služeb podnikatelským subjektům prostřednictvím veřejných pevných telekomunikačních sítí z let 2001 a 2002. Telefónica se proti rozhodnutí odvolá. 

Podle dřívějšího rozhodnutí antimonopolního úřadu měla firma zaplatit 81,7 milionu. Případem se zabývaly i soudy a vrátily jej ÚOHS. Ten nyní pokutu navýšil, protože firma uvedla v řízení téměř o pět miliard nižší obrat, než v roce 2002 skutečně měla. 

Rozhodnutí není pravomocné, Telefónica se hodlá odvolat. „V případě této pokuty, kterou jsme dostali od ÚOHS, jde o nepravomocné rozhodnutí prvního stupně, s nímž nesouhlasíme. Využijeme proto svého práva a podáme proti němu rozklad,“ vysvětlil mluvčí Telefóniky Hany Farghali.

Porušení soutěžních pravidel se bývalý Český Telecom, jehož je Telefónica právním nástupcem, dopustil v letech 2001 a 2002, když s téměř 3 000 podnikatelskými subjekty uzavřel smlouvy na poskytnutí cenových plánů. V těchto smlouvách se zákazník zavazoval provolat každý měsíc minimální stanovený objem hovorů, který musel uhradit, i když ho plně nevyčerpal.

Český Telecom se dopustil zneužití dominantního postavení na trhu

„Smlouvy také nemohly být zákazníkem vypovězeny před datem ukončení stanoveným ve smlouvě a zákazníci rovněž nesměli využívat hlasových služeb od jiného poskytovatele než společnosti Český Telecom,“ vysvětlil předseda ÚOHS Petr Rafaj.

Firma navíc vůči některým zákazníkům uplatňovala individuální podmínky odlišné od podmínek standardních cenových plánů pro podnikatele a rovněž aplikovala programy Winback/Retence s cílem získat či udržet zákazníky na úkor konkurence, dodal šéf úřadu.

Petr Rafaj, předseda ÚOHS 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže„Tímto jednáním došlo v období, kdy existoval veřejný zájem na liberalizaci telekomunikačního sektoru, k narušení hospodářské soutěže. A to nejen vytvořením bariéry pro rozvoj konkurence, ale i cenovou diskriminací podnikatelských subjektů, které s účastníkem řízení uvedené smlouvy neuzavřely.“


Jednotliví zákazníci podle něj získali od firmy v dominantním postavení různé slevy či výhody za závazek odebírat služby či předem stanovené množství služeb. Podle ÚOHS šlo o zakázané věrnostní rabaty a obchodní politika Českého Telecomu vedla k narušení hospodářské soutěže, což znesnadnilo vstup alternativních operátorů na trh.

ÚOHS při ukládání nové pokuty částku zvýšil vzhledem k delšímu období, v němž k protisoutěžnímu jednání docházelo. Jako přitěžující okolnost vyhodnotil poskytnutí nepravdivého údaje o obratu.