Vdovský důchod jen na rok - dá se ale prodloužit

Praha - Smrt blízkého člověka je velmi smutnou událostí. A když nám zemře manžel, otec našich dětí a navíc živitel rodiny, je to o to horší, že krom slz, bolesti a smutku se často potýkáme i s problémy finančními. Asi všichni víme, že v takovém případě stát vyplácí takzvané pozůstalostní důchody - vdovské a sirotčí. Vdovský důchod se vyplácí po dobu jednoho roku od smrti manžela. Při splnění určitých podmínek však lze požádat o jeho prodloužení.

„Moje matka, ročník 1965 pobírá vdovský důchod. Manžel jí zemřel dne 7. dubna 2002 ve věku 42 a půl let. Má tři syny, kteří pobírají nebo pobírali důchod sirotčí. Nárok na vdovský důchod jí skončí v červnu 2018, kdy jí bude 53 a půl roku a poslední syn dostuduje. Dočetl jsem se, že by měla mít nárok na obnovu vdovského důchodu. Někde ale píšou, že do dvou let, někde, že do pěti let. Můžete mi poradit na co má vlastně nárok?“ ptá se čtenář Poradny.

Obnova nároku na důchod znamená, že pokud se ve stanovené lhůtě od doby, kdy nárok na vdovský důchod zanikl, splní některá ze stanovených podmínek pro přiznání vdovského důchodu, pak nárok na vdovský důchod vznikne znovu.

„Lhůta dvou roků byla stanovena zákonem č. 220/2011 Sb., kterým byl novelizován zákon o důchodovém pojištění, s účinností od 1. 1. 2012,“ uvedla mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Viktorie Plívová. „Ale pokud nárok na vdovský důchod vznikl před 1. lednem. 2012, vznikne nárok na tento důchod znovu, splní-li se podmínky nároku na tento důchod ve lhůtě pěti roků,“ doplnila.

Protože v případě naší čtenářky vznikl nárok na vdovský důchod před 1. 1. 2012, platí pro opětovný vznik nároku na tento důchod pětiletá lhůta. Aby ovšem došlo k obnovení nároku na vdovský důchod, muselo by ve stanovené lhůtě dojít ke splnění některé z následujících podmínek, které vyjmenovává paragraf § 50 odstavce 2 zákona o důchodovém pojištění:

  • Pečuje-li vdova o nezaopatřené dítě, přičemž za nezaopatřené dítě se považuje i dítě, které se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem, nejdéle však do dosažení věku dvaceti šesti let.
  • Pečuje-li vdova o dítě, které je závislé na péči jiné osoby.
  • Pečuje-li o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který s ní žije v domácnosti a je závislý na péči jiné osoby.
  • Pokud je vdova invalidní ve třetím stupni.
  • Pokud vdova dosáhla alespoň věku o čtyři roky nižšího, než činí důchodový věk stanovený pro muže stejného data narození nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší.

Jak je uvedeno v dotaze, studium dítěte skončí v červnu 2018, kdy dosáhne poživatelka vdovského důchodu věku 53 roků a 6 měsíců. Pětiletá lhůta pro nový vznik nároku na vdovský důchod uplyne v červnu 2023.

„Věku o 4 roky nižšího než je důchodový věk stanovený pro muže stejného data narození však vdova dosáhne až v roce 2026 a 'svého' důchodového věku v roce 2028, tedy v obou případech po uplynutí shora uvedené pětileté lhůty,“ podotkla Plívová. Nárok na vdovský důchod z důvodu splnění věku stanoveného zákonem v daném případě podle platné právní úpravy tedy nevznikne. To ovšem nevylučuje obnovu nároku na vdovský důchod, jestliže vdova splní v pětileté lhůtě některou z dalších, výše uvedených, podmínek.

Na závěr si připomeňme, jak vysoký je vlastně vdovský důchod. Do jeho výpočtu vstupuje základní a procentní výměra. Základní výměra, stejná pro všechny důchody, je 2 270 korun. Výše procentní výměry vdovského důchodu činí 50 procent procentní výměry starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, na který měl nebo by měl nárok manžel v době smrti.