SŽDC zbytečně utrácela za nákup aut nebo právní služby, zjistil NKÚ

Praha - Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) podle Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) v uplynulých letech zbytečně utrácela za pronájem a nákup aut, právní služby či ostrahu některých objektů. Kontrola například zjistila, že stát prostřednictvím SŽDC zaplatil téměř 12 miliard korun za odkup majetku Českých drah, tento majetek ale dráhy získaly o pět let dříve bezplatně. SŽDC ale popírá, že by se chovala nehospodárně. Auta prý nakupovala laciněji, než stanovil znalecký posudek, a o vyplacení 12 miliard za převod majetku rozhodla vláda.

SŽDC také podle NKÚ špatně hospodařila při pronájmu a nákupech aut. NKÚ spočítal, že průměrné roční náklady na opravu a udržování jednoho automobilu byly v letech 2009 až 2011 u ředitelství SŽDC téměř 80 000 korun, což je o 241 procent víc než u jiných kontrolovaných složek této státní organizace. „Ředitelství si také některé vozy pronajímalo, v letech 2009 až 2011 za to zaplatilo tři miliony korun. I u těchto pronájmů kontroloři narazili na zbytečné utrácení. Nájemné se například odvíjelo od počtu dnů. SŽDC tak zaplatila za 436 dnů pronájmu jednoho auta 830 000 korun, přestože vůz skutečně jezdil jen 146 dnů,“ uvádí zpráva.

Ředitelství na opravu a údržbu jednoho vozu mělo náklady o 241 procent vyšší, než u jiných kontrolovaných složek," tvrdí Olga Málková, mluvčí Nejvyššího kontrolního úřadu.


Pochybný je podle NKÚ i následný odkup pronajímaných vozů. Ředitelství SŽDC totiž čtyři pronajímané vozy v březnu 2010 odkoupilo za 2,3 milionu korun. Za jejich předchozí pronájem přitom už zaplatilo 1,9 milionu. „Výhodnost tohoto kroku je pochybná. Například jeden z těchto vozů byl z roku 2008 a měl najeto 113 000 kilometrů. Ředitelství za jeho předchozí pronájem zaplatilo 786 000 korun, odkoupilo ho pak za 595 000. Ceníková cena tohoto auta přitom byla 905 000 korun,“ zjistila kontrola.

"U dalších dvou vozů, u kterých kontroloři chtěli jejich využití zkontrolovat, bohužel neměli tuto možnost, protože doklady o využití těchto vozů byly údajně neúmyslně skartovány," doplnila Málková. V jeden moment dokonce ředitelství zaplatilo desetitisíce za pronájem tří aut, přestože v tu dobu už byly vozy v jeho vlastnictví.

Video Reportáž Terezy Kručinské
video

Reportáž Terezy Kručinské

Reportáž Terezy Kručinské

Rozhovor s tiskovým mluvčím SŽDC Pavlem Tesařem

Podle tiskového mluvčího SŽDC Pavla Tesaře jsou ale náklady na vozový park ředitelství SŽDC úměrné. „Tam se srovnávají náklady jednotlivých organizačních jednotek SŽDC s ředitelstvím. Samozřejmě na ředitelství jsou manažerská vozidla, proto jsou náklady vyšší,“ vysvětlil mluvčí. Logické jsou podle jeho slov i vysoké náklady na pronájmy vozidel, takové auto firma pronajímá i s dalšími službami, jako je například pojištění a údržba.

Na ředitelství se používají jiná vozidla, především Octavie a Superby pro manažery organizace. Proti Fabiím, které se používají na ostatních organizačních jednotkách, se kterými NKÚ srovnává, mají podstatně náročnější a dražší údržbu, vysvětlil Drvota.


Nehospodárně se ředitelství SŽDC podle NKÚ chovalo i při uzavírání smluv na poskytování právních služeb. Na základě rámcové smlouvy jich v letech 2009 až 2011 podepsalo 26. Jedenáct z nich prý přitom ředitelství uzavřelo bez řádného odůvodnění s uchazečem, který nabídl nejvyšší cenu 4 800 Kč na hodinu. Nehospodárné, neúčelné nebo neefektivní vynakládání finančních prostředků bylo zjištěno kromě nákladů na provoz osobních automobilů a na právní služby také u nákladů na ostrahu od roku 1991 nedokončeného areálu.

„Chceme do celého vozového parku stávajícího SŽDC, což je řádově 1 400 automobilů, dát technické zařízení, které bude monitorovat pohyb automobilů,“ říká Aleš Krejčí, náměstek pro ekonomiku SŽDC.

NKÚ ale zároveň konstatoval, že náklady SŽDC od roku 2010 na rozdíl od předchozích let klesaly a v prověřovaných činnostech nebyly zjištěny nedostatky, které by významným způsobem ovlivňovaly hospodaření SŽDC.

Státní organizace Správa železniční dopravní cesty se mimo jiné stará o koleje, sestavuje jízdní řád a zajišťuje rovný přístup dopravců na železnici. Působí také jako investor výstavby tratí. V loňském roce pracovala s rozpočtem přes 35 miliard korun.