Australský soud: Agentura S&P oklamala investory

Sydney – K pravděpodobně zlomovému verdiktu došlo v Austrálii, když tamní soud rozhodl, že mezinárodní ratingová agentura Standard & Poor's oklamala investory, když jako minimálně rizikové hodnotila finanční produkty, které před propuknutím hospodářské krize v roce 2008 ztratily skoro všechnu hodnotu. S&P uvedla, že se proti němu chce odvolat. 

Sydneyský soud uvedl, že známka AAA pro deriváty typu CPDO zvaných Rembrandt byla klamná a podvodná. Soud tak nařídil agentuře a dalším dvoum finančním domům ABN Amro Bank NV se sídlem v Nizozemsku a společnosti poskytující finanční služby Local Government Financial Services Pty (LGFS) uhradit investorům vzniklé škody.

Vyjádření S&P

„Jsme zklamáni rozhodnutím soudního dvora, odmítáme jakýkoliv náznak, že naše názory byly nevhodné a rozhodnutí soudu, který se týká konkrétního CPDO ratingu, se odvoláme.“


Podle soudkyně Jayne Jagot byla rozhodnutí společností zavádějící a klamná. To S&P odmítá a ve spisech citovaných agenturou AFP agentura sdělila, že hodnocení rizikovosti je „umění, nikoli věda“, a přidělení nejvyšší známky neznamená, že nebezpečí propadu finanční hodnoty lze zcela vyloučit. 

Sídlo ratingové agentury Standard & Poor's
Sídlo ratingové agentury Standard & Poor's

Žalobu podalo dvanáct obecních zastupitelstev na jihovýchodě Austrálie, které tvrdily, že přišly o více než devadesát procent z 16 milionů australských dolarů (AUD, více než 326 milionů korun), které investovaly do derivátů typu CPDO zvaných Rembrandt. S&P tehdy tyto finanční produkty hodnotila jako minimálně rizikové a udělila jim svou nejvyšší známku AAA. Hodnota papírů ale několik měsíců po nákupu klesla a obce přišly o skoro všechny investované peníze.        

Nynější rozhodnutí ale investorům vrací naději, neboť podle soudu musí agentura a finanční domy zaplatit třicet milionů australských dolarů poškozeným stranám. Navíc je rozhodnutí pravděpodobně precedentní a mohlo by mít vliv i na podobné případy v Evropě a Spojených státech.