Méně uhlí, více jádra. Vláda představila novou energetickou koncepci

Praha - Vláda vzala na vědomí návrh státní energetické koncepce. Před konečným schválením si vyžádala posouzení jejích dopadů na životní prostředí. Počítá se s větším důrazem na jadernou energii i nárůstem podílu výroby z obnovitelných zdrojů, nicméně bez výrazného nárůstu podpory z veřejných prostředků. Cílem koncepce bude také udržet ceny energií na přijatelné úrovni jak pro průmysl, tak pro domácnosti. Vláda dnes také odsouhlasila hledání strategického partnera pro České aerolinie.

„Strategickou prioritou této státní energetické koncepce je dosažení vyváženého mixu energetických zdrojů,“ uvedl premiér Petr Nečas (ODS). Ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba (ODS) zdůraznil, že nová koncepce má napomoci českému průmyslu i energetice uchovat racionální směr. „Směr, který by umožňoval ceny elektrické energie a jiných energií v České republice udržet na přijatelných úrovních nejen pro průmysl, ale i pro občany této země,“ podotkl.

Kuba: Chceme zachovat energetickou bezpečnost

Nečas zároveň zdůraznil záměr, aby 80 procent elektrické energie pocházelo z domácích zdrojů. „Přepokládáme minimálně 50procentní podíl jaderné energetiky s poklesem podílu uhelné energetiky,“ dodal. Koncepce zahrnuje také dostavbu dvou bloků Jaderné elektrárny Temelín, prodloužení životnosti všech čtyř dukovanských bloků a dostavba pátého bloku v Jaderné elektrárně Dukovany.

Kuba potvrdil, že další významné kroky povedou k redukci podílu uhlí na výrobě energie z 60 procent na 20 procent, tedy na dvě třetiny. „Chceme zapojit spalování druhotného odpadu do výroby tepla tak, jak je to standardní ve všech západních zemích,“ připomněl.

Ilustrační foto
Zdroj: ISIFA/EPA
Autor: Oliver Killig

Podpora rozvoje drahých obnovitelných zdrojů bude omezena

Vláda také schválila aktualizaci národního akčního plánu České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů. V roce 2020 chce navýšit podíl této energie ze současných 13,5 procenta na 14 procent. „Předpokládáme mírný pokles spotřeby energie, tak mírně tento poměr naroste,“ vysvětlil. Důraz bude kladen na rozvoj takových druhů obnovitelných zdrojů, které nevyžadují provozní podporu. Naopak omezen bude vývoj nejdražších podporovaných zdrojů, především solární panely, biomasa a bioplyn.

Podle Kuby nová koncepce nechce, aby česká ekonomika platila přehnaně vysoké ceny za obnovitelnou energii z obnovitelných zdrojů. „Historicky zde došlo k velmi nešťastnému nastavení a my se národním akčním plánem snažíme omezit podporu od roku 2014 pro obnovitelné zdroje a zamezit nárůstu cen elektrické energie, který skutečně pro některé sektory české ekonomiky a průmyslu je neúnosný,“ doplnil.

Video TK vlády k aktualizaci Státní energetické koncepce České republiky
video

TK vlády k aktualizaci Státní energetické koncepce České republiky

TK vlády k aktualizaci Státní energetické koncepce České republiky

8.11.2012

Vláda představila novou energetickou koncepci