Nezaměstnaný a žena na mateřské

V životě člověka tu a tam dochází k situacím, kdy se ocitne bez příjmu a musí spoléhat na pomoc státu. Může například přijít o práci nebo nastoupit na mateřskou či rodičovskou dovolenou. I s těmito situacemi důchodová reforma počítá. Platby střadatele do druhého pilíře se po dobu nezaměstnanosti nebo péče o dítě zastaví a platit se znovu začne až ve chvíli, kdy se klient vrátí do práce a začne znovu odvádět daně a platby na sociální pojištění.

Lidé se nemusí bát, že by jim zapojení do druhého pilíře zkomplikovalo situaci v případě ztráty zaměstnání nebo nástupu na mateřskou dovolenou. „Hlášení o ukončení nebo zahájení pracovního poměru provádí zaměstnavatel,“ uvedla mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Viktorie Plívová. Na základě tohoto hlášení se spoření v rámci druhého pilíře důchodového systému přerušuje zcela automaticky. „Přičemž již naspořené prostředky se nadále zhodnocují,“ doplnila Plívová.

Přerušení spoření ukousne z výsledné penze

Pokud si člověk přestane z toho či onoho důvodu spořit, musí počítat s tím, že se to odrazí na výši penze, kterou by z druhého pilíře mohl dostat. „Pokud žena nebude 3 roky investovat ve druhém pilíři, může vyplácená částka z druhého pilíře klesnout až o 20 procent. Čím dříve nastane přerušení investování, tím větší vliv to bude mít na vyplácenou částku,“ upozornil analytik Broker Consulting Pavel Kačer. Čím více dětí žena má, tím větší bude propad budoucí penze.

Například žena s příjmem 25 tisíc korun měsíčně, která si pořídí jedno dítě a zůstane s ním doma tři roky, bude mít podle propočtů společnosti Broker Consulting celkový důchod vyplácený z prvního a druhého pilíře dohromady až o tisíc korun menší, než na jaký si sáhne bezdětná žena se stejným příjmem. Kdyby ovšem žena na mateřské počítala pouze s prvním pilířem, její výsledná penze by byla stejná jako v případě bezdětné ženy se srovnatelným příjmem.

To ovšem neznamená, že by ženy, které plánují více dětí, neměly do druhého pilíře vstupovat. Za určitých podmínek může být druhý pilíř výhodný také pro ně. „Vstup do druhého pilíře bude smysluplný pouze tehdy, bude-li mít žena (v průměru se 2 dětmi, platí i pro případy 3 až 4 dětí) v průběhu ekonomicky aktivního života alespoň průměrný, nebo vyšší příjem,“ radí VIP finanční poradce společnosti Partners David Kučera. Zvolit by přitom podle něj měla některou ze strategií, u nichž se očekává vyšší výnos, tedy vyváženou nebo dynamickou strategii.

Příklad:

Výpočet za pomoci kalkulačky ministerstva práce a sociálních věcí

  • žena, 32 let, průměrný měsíční příjem 70 000 korun hrubého
  • V případě, že zůstane bezdětná, může počítat dohromady z prvního a druhého pilíře s penzí ve výši 28 131 korun.
  • V případě, že si pořídí dvě děti, klesne její budoucí penze na 27 493 korun.
  • Pokud by čerpala penzi pouze z prvního pilíře, mohla by v obou případech počítat s částkou 21 013 korun.

Častá nezaměstnanost a podprůměrný příjem - červená pro druhý pilíř

Podobné principy jako pro ženy na mateřské dovolené platí podle odborníků také pro nezaměstnané - lhostejno, zda jde o muže, či ženy. V obou případech by mělo být klíčové pro rozhodnutí o vstupu to, zda člověk ve svém povolání může očekávat alespoň průměrnou mzdu. „Pokud člověk byl více jak třikrát ve svém životě nezaměstnán po dobu delší než 9 měsíců a jeho mzda se jinak pohybovala pod celorepublikovým průměrem, ať raději neuvažuje o vstupu do druhého pilíře,“ podotkl Kučera.

Je mi 36 let a nemám práci, přijdu o možnost zapojit se do druhého pilíře?

Lidé nad 35 let budou mít od ledna 2013 jen půl roku na to, aby se rozhodli, zda vstoupí, nebo nevstoupí do druhého pilíře. Ani fakt, že v této době nemají práci nebo jsou zrovna na mateřské nebo rodičovské dovolené, je nepřipraví o možnost volby. Jejich rozhodnutí se pouze odsune. Podle zákona jim začne běžet půlroční lhůta na rozhodnutí o vstupu až ve chvíli, kdy poprvé po 1. lednu 2013 získají zdanitelný příjem.

Při rozhodování o vstupu do druhého pilíře může napomoci kalkulačka, kterou připravilo ministerstvo práce a sociálních věcí. V závislosti na svém věku a příjmu si díky ní může člověk snadno spočítat, jaký důchod může očekávat za stávajících pravidel z prvního pilíře a jak se změní po zapojení do druhé pilíře.