40 procent žen ve vedení firem - konec mužské dominance?

Brusel - Dnešek lze označit za historický den pro genderovou rovnováhu a pro rovnost. Tvdí to eurokomisařka pro spravedlnost Viviane Redingová. Ve vedení velkých evropských firem by mělo být alespoň 40 procent žen. Zajistit to má směrnice, jejíž návrh přijala Evropská komise a prosadila jej právě Redingová. Původní návrh Redingové o povinných kvótách pro ženy přitom vyvolal vlnu odporu mezi členskými státy, mezi kritiky patřila i Česká republika. „Po desetiletích prázdných slibů a neúspěšných pokusů o seberegulaci stále máme 85 procent mužů ve správních radách největších evropských společností,“ ospravedlňovala směrnici Redingová. 

„Úspěch. Komise přijala mou směrnici, kterou zajistíme, aby ženy představovaly 40 procent členů vedení společností do roku 2020,“ uvedla komisařka. Její návrh už ale předem vyvolal spory jak mezi členskými státy, tak i uvnitř komise. 

Olli Rehn, eurokomisař pro měnové a hospodářské záležitosti: Nevidím rovnováhu pohlaví jako zátěž, ale jako výhodu.

Viviane Redingová

(eurokomisařka pro spravedlnost)

„Je to historický den pro genderovou rovnováhu a pro rovnost. Po desetiletích prázdných slibů a neúspěšných pokusů o seberegulaci stále máme 85 procent mužů ve správních radách největších evropských společností. Ženy tvoří jen 15 procent. Je to mrhání talentem, když pomyslíte, že 60 procent lidí s univerzitním vzděláním jsou ženy. A proto komise přistoupila k činu.“


Podle směrnice by mělo být do roku 2020 ve vedení firem 40 procent žen. Ve státních firmách bude muset být tato podmínka splněna už o dva roky dříve. Firmy budou muset do svých orgánů vybírat vhodné kvalifikované ženy tak dlouho, dokud oné 40procentní kvóty nedosáhnou. Sankce za porušení by podle představ Evropské komise měly být na jednotlivých národních státech. V obecné rovině by mělo jít například o finanční postihy nebo o sankci v podobě zrušení jmenování muže na patřičnou pozici.

„Sankce si budou moci jednotlivé členské země určit sami. Takže já si dovedu představit, že v našem českém kontextu ty sankce budou měkké a že je firmy nebudou dodržovat,“ je k situaci v České republice skeptická ředitelka Fóra 50 % Jana Smiggels Kavková.


Proti návrhu se zvedla vlna odporu mezi některými státy, které avizovaly, že jsou takový návrh připraveny smést ze stolu. Ke kritikům patřilo i Česko. Pokud návrh Evropské komise schválí Evropský parlament a členské země, tak bude muset platit a státy, které by se tím neřídily, budou čekat postihy. Podle oponentů povinných celounijních kvót by si každá země měla sama najít způsoby, jak posílit zastoupení žen ve vedení firem. Komise tento návrh před časem nepřijala s tím, že o něm a případných jeho změnách rozhodne dnes.

Rezlerová: Kvóty nejsou šťastné řešení

„Já osobně nepovažuji kvóty za příliš šťastné, protože ženy ve vedení firem jsou, budou a jejich počet se nepochybně bude zvyšovat díky jejich schopnostem, díky přístupu ke vzdělání a větším možnostem, jak se uplatnit na trhu práce. Takže nějaká kvóta, která připomíná plánované hospodářství, není na místě,“ říká Jaroslava Rezlerová, prezidentka Asociace poskytovatelů personálních služeb.

Viviane Redingová
Zdroj: ISIFA/EPA
Autor: Julien Warnand

Podle směrnice by měly být uchazečky o práci ve vedení zvýhodněny proti kandidátům opačného pohlaví. O případných sankcích za nedodržování limitů by pak ale měly rozhodnout členské státy. Ženy tvoří v EU u velkých firem kótovaných na burze necelých 14 procent členů rad a 15 procent neexekutivních postů ve vedení.  

Žen v managementu i v politice v Česku je stále málo, kvóty jsou prý potřeba

Zavedení kvót by mohlo zvýšit zastoupení žen v politice i ve vedení firem, domnívá se organizace Fórum 50 %, která usiluje o vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích procesech. Počet žen v managementu i na všech úrovních politiky je v Česku dlouhodobě nízký, uvedla organizace. Například v Poslanecké sněmovně v současné době zasedá 22 procent žen, v Senátu 18,5 procent. Ve vládě pak najdeme dvě ženy, původně ji však tvořili pouze muži. „Pokud bychom spoléhali na tzv. přirozený vývoj, vyrovnaného zastoupení obou pohlaví bychom se dočkali za 150 až 200 let,“ tvrdí Fórum 50 %.

Koho se budou kvóty týkat

„Bude se to týkat firem, které jsou obchodovatelné na burze, a to jak soukromých tak státních. Konkrétně těch, u nichž je obrat menší než 50 milionů eur ročně (1,25 miliardy), a pokud mají pod 250 zaměstnanců,“ říká zpravodaj ČT Bohumil Vostal.

Jana Smiggels Kavková

(ředitelka organizace a předsedkyně České ženské lobby pro EurActiv.cz)

„Ačkoli ženy tvoří 30 až 50 procent členských základen politických stran, na kandidátních listinách jich najdeme průměrně jen necelých 30 procent, a to většinou na spodních, nevolitelných místech. Proto podporujeme zavedení dočasné kvóty na minimálně 30 procent zastoupení obou pohlaví na kandidátních listinách včetně pravidla, že v první dvojici bude zastoupena žena i muž.“


Video Konec mužské dominance v byznysu?
video

Konec mužské dominance v byznysu?

Konec mužské dominance v byznysu?

14.11.

Komentář Jaroslavy Rezlerové

Viviane Redingová k návrhu ohledně množství žen ve vedoucích pozicích

Komentář Bohumila Vostala

Rozhovor s Janou Smiggels Kavkovou a Jaroslavem Hanákem