Evropský parlament nepodpořil zákaz rozvoje ložisek břidlicového plynu

Brusel – Evropský parlament odmítl návrh na zákaz rozvoje ložisek břidlicového plynu v Evropské unii. Výzvu k zákazu průzkumu a těžby plynu z břidlicových hornin parlament odmítl s tím, že členské státy EU mají právo využívat své nerostné zásoby. V sérii hlasování se ale k této kontroverzní otázce postavil opatrně a zdůraznil nutnost důkladné regulace průzkumu ložisek a těžby nového slibného zdroje energie. 

EP sice odmítl návrh na zákaz rozvoje ložisek břidlicového plynu, ze dvou předložených zpráv ale vyškrtl větu, podle níž může břidlicový plyn „hrát zásadní roli“ v přechodu na nízkoemisní energetické zdroje, a odmítl také vyzvat k podpoře „vysoké úrovně udržitelné produkce břidlicového plynu“.

Evropa sleduje, jak Spojené státy už díky bouřlivému rozvoji břidlicových ložisek plynu a ropy v posledních letech míří k energetické soběstačnosti a jak několikanásobně levnější plyn než jinde začíná mít hmatatelný pozitivní vliv na konkurenceschopnost amerického průmyslu. Na starém kontinentě mezitím některé země včetně České republiky zavedly na průzkum břidlicového plynu moratorium. Evropská komise nicméně na příští rok chystá regulační rámec pro tyto aktivity.

Ekologičtí aktivisté vedou kampaň za zákaz samotného průzkumu potenciálních břidlicových ložisek v Evropě a zdůvodňují to zejména riziky, které těžba v horninách pomocí takzvaného frakování údajně znamená pro zásoby podzemní vody. Šíření takových obav v kombinaci s vysokou hustotou zalidnění může vážně poškodit vyhlídky na rozvoj těchto zásob v Evropě.