Češi kvůli metanolové aféře tíhnou k osvědčeným značkám

Praha - Rok 2012 byl pro výrobce alkoholu nejhorším rokem od roku 1990. Myslí si to prezident Unie výrobců a dovozců lihovin Petr Pavlík. Prodej alkoholu klesl loni kvůli metylalkoholové aféře o deset procent. Lidé kvůli aféře tíhnou víc než dřív k osvědčeným značkám. Méně si dopřávají alkohol v restauracích, respektive hlavně levnějších hospodách. Největší propad přitom postihl vodku.

Na „tragickém“ roku 2012 se podle Pavlíka podepsalo i to, že dochází k poklesu prodejů lihovin od 1. ledna 2010, kdy došlo ke zvýšení spotřební daně. Výrobek se stal pro spotřebitele dražší, po tomto datu pak došlo k výraznému nárůstu černého trhu, který měl negativní dopady na trh lihovin v roce 2012. Kritickým bodem posléze byla samotná prohibice a situace, která nastala po ní - to znamená odklon spotřebitelů od lihovin bezprostředně po prohibici. 

Ovlivnila tak kauza spíš prodej alkoholu v obchodech, nebo v restauracích? 

Větší pokles jsme zaznamenali v restauracích. Z toho důvodu, že spotřebitel měl obavy, zda s objednávkou levné vodky nedostává i něco jiného nebo zda jeho výrobek, který si objednal, nebyl zaměněn. Největší propad byl v těch levných hospodách, to byly ty, kde se objevily i nějaké případy kontaminace. Největší propad z hlediska produktu tak byl v kategorii vodka, kde spotřebitel hůře rozezná kvalitní výrobek od toho nekvalitního. 

Dá se odhadnout, o kolik trh klesl? 

Náš odhad je deset procent. S tím, že větší propad byl v gastronomickém zařízení, kde odhadujeme pokles 15,16 procent. V maloobchodě se trh propadl zhruba o šest procent. Když se podíváme na absolutní vyjádření, tak je to 5,5 milionu litrů, což odpovídá velikosti středně velkého výrobce lihovin v ČR.

Podporovali jste prodej i tak, že jste k láhvím dávali i nějaké dárky?

Po prohibici to, co spotřebitel nejvíc vnímal, byla otázka bezpečnosti výrobku. Cenová politika zůstala identická, spíš jsme zaznamenali, že spotřebitel kupuje raději v nepromočních akcích značkové výrobky. To znamená, že rozuměl, že za kvalitu se musí připlatit a nebyl v té době cenově tak senzitivní jako obvykle u rychloobrátkového zboží. 

Slovo kolek se skloňovalo ve všech pádech. Co všechno se z něj dá vyčíst? 

Kolek je důkazem o zaplacení spotřební daně. To znamená, že pokud bych si chtěl koupit lihovinu a uvidím, že nemá kolek, tak s velkou pravděpodobností se jedná o výrobek z černého trhu, tudíž výrobek, který může být kontaminovaný například metylalkoholem. Když se podíváme na pásku samotnou, ta páska jako taková je dokladem o zaplacení a první čtyři čísla ukazují daňový subjekt, pak jsou údaje o tom, kdy jsme kolek zakoupili. Co je důležité, tak to je celní páska. Když se bavíme o aféře jako takové, mluvilo se o kolku černé barvy, o kolku červené barvy. Oba jsou naprosto rovnocenné. Pro spotřebitele je dalším navigátorem číslo šarže, které uvádí, kdy byl výrobek vyrobený a na portálu certifikacelihovin.cz si spotřebitelé mohou ověřit, zda souhlasí číslo kolku a datum výroby daného výrobku a jestli je skutečně výrobek autentický. 

Kupovali lidé pořád rum ve stejném množství, nebo přešli na nízkoprocentní alkohol? 

Konkrétně kategorie tuzemáku se aféra tolik nedotýká v současném období. Samozřejmě jiná situace byla po prvních několika dnech po uvolnění trhu. S jistotou můžeme říct, že je vidět nárůst výrobků s nižším obsahem alkoholu. Dáno je to tím, že lidé tento alkohol vyzkoušeli v době prohibice a někteří u toho zůstali ve větší míře, než bylo obvyklé před aférou. Když se podíváme na změny chování, tak obecně je vidět velký příklon ke značkám – to znamená k výrobkům, které mají prověřenou tradici, které nebyly součástí aféry jako takové.

Video Rozhovor s Petrem Pavlíkem
video

Rozhovor s Petrem Pavlíkem

Na jakých opatřeních se v současnosti pracuje a v jaké jsou fázi?

V současné době je rozpracováno několik úprav stávajících zákonů, konkrétně zákon 379 – označení lihu, kde je zaneseno spousta opatření, které nepochybně omezí černý trh. Jedním z těch opatření je zrušení prodeje alkoholu v balení větší než jeden litr a s tím, že bude dovoleno i třílitrové balení, ale pouze ve skle a z této láhve nebude možno rozlévat v restauracích. Pokud tedy někdo přijde do restaurace, tak bude mít jistotu, že ten výrobek, který má, je pouze z litrové láhve, která byla jako originální láhev zakoupená od výrobce.

Co očekáváte od roku 2013? 

Očekáváme dvě věci. Co se týče trhu jako takového, očekáváme, že bude stagnovat. To znamená, že pokles posledních tří let už nebude pokračovat díky tomu, že dojde k výraznému omezení černého trhu s lihovinami. Předpokládáme tedy, že část spotřebitelů z trhu s lihovinami odešla a jen pomalu se bude vracet, ale do té legální části prodejů přijde ta výroba, která dřív byla zkonzumovaná prostřednictvím černého trhu.