Panel 2013+: Stát obnovil podporu oprav bytových domů

Praha - Vlastníci bytů a bytových domů mohou ode dneška díky programu Panel 2013+ žádat o zvýhodněné úvěry na opravy, a to až na 30 let. Fond rozvoje bydlení má zatím vyčleněnou částku 210 milionů korun. Přednost dostanou ti žadatelé, jejichž návrh je propracovanější. Vyplněnou žádost je možné podat osobně nebo poslat poštou. Žadatel musí podat žádost před zahájením stavebních prací a minimálně po dobu pěti let dům musí sloužit k bydlení.

„Žádat o podporu z programu Panel 2013+ mohou všichni majitelé bytů a bytových domů v České republice, to znamená jak právnické, tak i fyzické osoby, bytová družstva nebo obce, prakticky všichni,“ řekl ředitel Státního fondu rozvoje bydlení Jiří Koliba. Lidé si tak mohou nechat opravit jádra z umakartu, střechu, hydroizolace, lodžie, balkony, stoupačky, zateplení, výtahy nebo třeba nechat vyměnit okna. „Budeme podporovat rekonstrukce, modernizace panelových sídlišť, která jsou na hraně životnosti,“ podotkl František Steiner, náměstek ředitele Státního fondu rozvoje bydlení.

Úvěr může krýt až 90 procent výdajů

Nízkoúročené úvěry bude poskytovat přímo fond rozvoje bydlení. Úroková sazba bude odvozena od výše Evropské referenční sazby, která je od letošního ledna 1,09 procenta, konečný úrok bude vypočten podle bonity žadatele a splnění podmínky de minimis. Úrok bude fixován po celou dobu splácení, kterou je možno sjednat až na 30 let.

Vít Vaníček, předseda Svazu českých a moravských bytových družstev:

„Jsme rádi, že si je stát vědom své odpovědnosti za bydlení v České republice. V současné době je každá koruna, která do bydlení přiteče, dobrá. Z hlediska bytových družstev, my jsme nepřestali opravovat, i když tu byl výpadek státní pomoci během posledních dvou let. 210 milionů je ale menší než malá částka. Důležité je i precizovat podmínky, třeba odstranit podmínku de minimis.“


Program Panel 2013+ navazuje na předchozí Panel a Nový Panel, které fungovaly jedenáct let. Pomáhaly všem vlastníkům bytů bez rozdílu. Díky programům bylo v panelových domech opraveno zhruba 400 tisíc bytů. 

Fond je připraven poskytnout až miliardu korun navíc

Připravených 210 milionů korun s největší pravděpodobností stačit nebude. „Jsme si vědomi, jaká je podinvestovanost bytového fondu, proto počítáme s tím, že pokud zájem vlastníků převýší plánovaný objem, budeme jednat o získání dalších prostředků buď přerozdělením objemu, který máme celkově na programy letos vyčleněn, případně další intervencí,“ uvedl Koliba. Fond je podle něj schopný připravit až miliardu korun navíc. 

Video Panel 2013 nabídne nízkoúročené půjčky
video

Panel 2013 nabídne nízkoúročené půjčky

Fond bydlení bude mít na opravy bytových domů k dispozici také 600 milionů korun, které v podobě nízkoúročených půjček zajistí unijní podpůrný nástroj s názvem Jessica. O tyto peníze můžou ale žádat jen majitelé domů z měst, jejichž radnice mají vypracovaný takzvaný Integrovaný plán rozvoje měst.    

Panelových domů je v ČR zhruba 20 tisíc. Počet bytů v domech postavených panelovou technologií je 1,2 milionu, což tvoří jednu třetinu bytového fondu v ČR. Šedesát procent jsou byty starší 35 let. Na opravu však stále čeká více než třetina z celkového počtu bytů.