Na druhý pilíř je i exekutor krátký

Praha – Spoříte si na důchod ve druhém pilíři? Pak jste našli skvělý způsob, jak bezpečně ukrýt peníze před věřiteli. Na peníze ukládané na individuální účet klienta ve druhém pilíři důchodové reformy totiž nemůže až do odchodu do penze sáhnout ani klient, ani exekutor. Má to ale úskalí: o peníze na penzi sice v případě exekuce nepřijdete, zato vám exekutor může kvůli dluhům, které by mohly umořit právě úspory z druhého pilíře, prodat střechu nad hlavou.

Podle zákona nepodléhají peníze, které si klient spoří na svůj individuální účet u penzijní společnosti, exekuci. Na peníze nemůže exekutor sáhnout ani v případě, že by klient penzijní společnosti s tímto řešením souhlasil. Tuto tíživou životní situaci, do které se lidé mohou během života dostat, tak prostřednictvím peněz na individuálních účtech druhého pilíře vyřešit nelze.

Sama exekutorská komora říká, že by mohlo být v určitých situacích přínosem, kdyby se peníze z druhého pilíře mohly použít. „Mohlo by jít o záchrannou brzdu. V některých případech by tyto peníze mohly posloužit jako užitečná 'krabička poslední záchrany', například před dražbou bytu dlužníka,“ sdělila mluvčí exekutorské komory Petra Báčová.

Zámek na druhém pilíři má své opodstatnění

Fakt, že člověk má peníze ve druhém pilíři „zamčené“ a nemůže s jejich pomocí řešit aktuální těžkosti, je nevýhodou také podle ekonoma Daniela Münicha. Jedním dechem však dodává, že toto opatření má opodstatnění. „Myšlenka, že peníze jsou zamknuté v penzijních společnostech, souvisí s tím, že lidé mají pokušení nespořit, utrácet a nenechat si na stáří dostatek peněz, takže v tomto smyslu je to náprava osobní nezodpovědnosti,“ vysvětlil portálu ČT24.

Kypřané
Zdroj: ISIFA/Camera Press
Autor: Aysin Halil

Ochrana, která znemožní výběr peněz, je podle něj nutná i z hlediska udržitelnosti investic, prostřednictvím kterých budou penzijní společnosti zhodnocovat peníze klientů. „Kdyby penzijní společnost nevěděla, kdy lidé začnou naspořené peníze vybírat, tak nemůže investovat odpovědně,“ upozornil Münich.

Podle ministerstva financí by pak otevření druhého pilíře v případě, že se klient dostane do finančních těžkostí, popřelo podstatu tohoto spoření. „Důchodové pilíře neslouží k řešení aktuálních finančních potíží, mají být dalším zdrojem příjmu ve stáří,“ podtrhl mluvčí ministerstva Ondřej Jakob.

Spoření na penzi by se mělo dát pozastavit

Se zmíněnými názory souhlasí i ředitel Poradny při finanční tísni David Šmejkal. Lidé by ale podle něj měli mít možnost dočasně pozastavit splátky v případě, že se dostanou do nesnáze. „Samotné odkládání části peněz stranou na to, abychom měli dostatečný životní standard v penzi, je správné. Mohou se ale vyskytnout okolnosti, které vyžadují aktuální změnu – byť dočasnou,“ dodává Šmejkal. Tuto možnost ale nyní zákon účastníkům druhého pilíře neumožňuje. Spoření se pozastaví pouze ve chvíli, kdy účastník přijde o zdanitelný příjem - tedy například když přijde o práci nebo nastoupí na mateřskou či rodičovskou dovolenou.

Dotazy na exekuce druhého pilíře Poradna při finanční tísni zatím neřešila. Druhý pilíř se totiž teprve rozbíhá a zatím se do něj přihlásila jen hrstka lidí. Zato s exekucemi na penzijní připojištění, tedy třetí pilíř, se poradna setkává poměrně často. „Týká se to zhruba jedné čtvrtiny případů, které řešíme. Jde většinou o klienty ze střední příjmové skupiny,“ upřesnil Šmejkal. Vzhledem k této skutečnosti tedy lze předpokládat, že v budoucnu poradna narazí ve své praxi také na exekuce peněz z druhého důchodového pilíře.

Na důchod z druhého pilíře už exekutor sáhnout může

Pradoxem je, že zatímco během spořící fáze se exekutor k penězům z druhého pilíře nedostane, na rentu, kterou bude penzijní společnost vyplácet klientům po odchodu do penze, už bez problémů sáhnout může. „Srážky budou činěny nad nezabavitelné minimum, které se pravděpodobně bude vypočítávat ze zákonného a dobrovolného systému důchodu,“ říká Báčová. Jinými slovy, v řadě případů bude moci exekutor sebrat dlužníkovi většinu penze z druhého pilíře. Nezabavitelné minimum se totiž pohybuje kolem 6 tisíc korun, což je zhruba o 4 tisíce korun méně než průměrný důchod vyplácený ze státního pilíře.

Zajímavé je, že podobná pravidla, jaká nyní budou platit pro exekuce na peníze ve druhém pilíři, do nedávna platila i pro pilíř třetí, tedy penzijní připojištění. Ani tady nemohl exekutor sáhnout na peníze klienta během spořící fáze. Od ledna se ovšem praxe změnila a zákon přístup exekutorů k penězům z penzijního připojištění usnadnil. „Po novele exekučního řádu může exekutor u třetího pilíře sám toto připojištění vypovědět,“ připomněla Báčová. Stačí mu k tomu soudní příkaz k exekuci, souhlas majitele účtu nepotřebuje. Peníze z vypovězeného penzijního připojištění pak poputují na splácení dluhu.