Většina veřejných zakázek je vypsána špatně. Pomoci má nový web

Praha - Snadný přehled vypsaných veřejných zakázek má poskytnout nový elektronický nástroj projektu zInfo, jehož ostrý provoz spustila společnost EEIP. Hlavní motivací tvůrců bylo přinést veřejné správě jednoduché řešení, které jí umožní plnit zákonné povinnosti při vypisování veřejných zakázek. 

Nový zákon o veřejných zakázkách, který měl napomoci větší transparentnosti při zadávání veřejných zakázek, přinesl určité administrativní komplikace. Zadávání veřejných zakázek je  problematické, a to i kvůli složitým formulářům a databázím, které jsou k tomu nutné. 

Ten, kdo chce zakázku vypsat, si musí vytvořit takzvaný „profil zadavatele“. Profil má ale podle Jiřího Skuhrovce, odborníka na veřejné zakázky, v současné době v pořádku jen 18 procent zadavatelů a řada z nich se tím připravuje o to být efektivní. Nový projekt by měl lidem administrativu usnadnit.  

Profil zadavatele je z hlediska novely o veřejných zakázkách důležitou věcí, je to místo, kam má každý zadavatel uveřejňovat vyčerpávající informace o veřejných zakázkách, které vypsal, vysoutěžil či které už má za sebou. Musí splňovat určité striktní parametry. V kostce by tam mělo být k nalezení: Kdo a kdy zakázku vypsal a komu a za kolik ji nakonec zadal. 

Video Rozhovor se spoluautorem portálu Jiřím Skuhrovcem
video

Rozhovor se spoluautorem portálu Jiřím Skuhrovcem

Profil zadavatele musí ze zákona splňovat určité datové rozhraní, ale nezanedbatelná část zadavatelů tyto zákonné povinnosti nesplňuje. Informace se tak nemohou dostat k širokému okruhu lidí. „Nedělal bych z toho velké drama, je leden. Až to nebude fungovat za měsíc, bude to zásadnější. Bez profilů zadavatele nemůže novela transparentně fungovat,“ řekl Skuhrovec.

Mejstřík: Transparentním zveřejněním zakázky ušetříte i 30 procent 

„Jsem členem NERVu, který se snaží vytvořit stabilnější a lepší tržní podmínky, to znamená i transparentnější podmínky. Nechceme brzdit růst ekonomiky. Chceme, aby zadavatelé dosahovali nejlepších cen. Známe desítky případů, kdy transparentním zveřejněním zakázky ušetříte 30 procent. Což vede k tomu, že pak máte více peněz na něco jiného,“ popsal projekt člen NERVu Michal Mejstřík. 

„Projekt zInfo nenáročnou lowcostovou cestou umožní, aby se zakázka dostala k širokému okruhu zájemců,“ dodal Mejstřík.

 Michal Mejstřík, člen NERVu:

„Nová technologie nám umožňuje něco nebývalého. Je smutné, když se někteří zadavatelé spokojí s tím skromným až omezeným způsobem, kdy se téměř stydí podělit o zakázku s širokou paletou potenciálních dodavatelů. To je velká vada našeho tržního prostředí. Ať se o tom dozví co nejvíce stran. To je ta cesta k dosažení smysluplných cen, ale současně i k vrácení důvěry veřejnosti k veřejným zakázkám.“


Portál umožňuje velkým zadavatelům také přehledně sledovat vypisování zakázek jejich podřízených organizací. V blízké budoucnosti by v systému pro zadavatele měla přibýt také on-line právní poradna a rozšířený datový standard pro snazší tok informací k potenciálním dodavatelům. 

Přihlášení do systému je pro zadavatele veřejných zakázek dobrovolné, což ale může vést k tomu, že se do něj hodně firem nepřihlásí. To si uvědomují i jeho tvůrci. „Systém je vhodný hlavně pro ty zadavatele, kteří se profilují jako co možná nejvíce transparentní,“ řekl Skuhrovec. 

Ovládání je jednoduché a intuitivní

Portál poskytuje i možnosti navíc. Zadavatel může uvádět i informace, které nepožaduje zákon. Výhodou je, že zadavatel nemusí nic vyplňovat dvakrát. Funguje zde validace dat. „Je to propojené, takže když doplníte například IČO, nemusíte o firmě doplňovat nic dalšího, samo se to vytáhne z rejstříku,“ popsal Skuhrovec. „Systém sám navádí, jakým způsobem zakázku nejlépe vypsat, aby byla podle zákona,“ dodal. 

Portál může využívat celá veřejná správa. Širší uplatnění najde u obcí. „Funguje i při prodejích majetku. Může to být i pro nákupy v desítkách tisíc.“