Česko vydá dluhopisy za více než 150 miliard

Praha - Vláda posvětila vydání dluhopisů za téměř 157 miliard korun, a to na návrh ministerstva financí. Celkem 7,8 miliardy se použije na částečné krytí schodku státního rozpočtu za rok 2011. Další prostředky budou využity na uhrazení cenných papírů splatných v letošním roce a na odkup dalších dluhopisů z trhu.

Resort financí chce prostřednictvím vydání dluhopisů splatit vyšší schodek státního rozpočtu v roce 2011 a také se vyhnout refinančnímu riziku, tedy možnosti, že by stát nebyl schopen dostát svým závazkům.

V roce 2011 hospodařilo Česko se schodkem 142,8 miliardy korun, přitom původně se počítalo se 135miliardovým deficitem. Na původně plánovaný deficit získalo ministerstvo financí peníze díky jinému zákonu o státním dluhopisovém programu. 

Resort financí pak může zbylých 149 miliard využít podle návrhu na úhradu jistin státního dluhu splatných v roce 2013 a dalších možných závazků státu splatných v roce 2013. „Vydání dluhopisů sice zvýší státní dluh o jejich jmenovitou hodnotu, ale použití peněžních prostředků utržených z jejich prodeje na splátky a odkupy bude státní dluh zase snižovat,“ uvedl úřad.