Daňové přiznání: Ptáte se, odpovídáme

Praha - Termín podání daňového přiznání se rychle blíží. Daňoví poplatníci, kteří nevyužívají služeb daňového poradce, ani za ně přiznání nepodává zaměstnavatel, to letos musí stihnout do 2. dubna. Ruku v ruce s tím přibývá v Poradně portálu ČT24 dotazů, které se kolem daňového přiznání točí. Na dotazy čtenářů odpovídá daňový expert Martin Šesták.

Svatava: Jsem studentka vysoké školy (prezenčního studia) a chodím na brigádu na dohodu o pracovní činnosti, odpracovat tedy můžu maximálně 300 hodin ročně a vydělat 18 tisíc korun. Nevíte, zda bych měla něco podepisovat, abych nemusela platit daň?

Pokud můžete odpracovat maximálně 300 hodin za rok, máte dohodu o provedení práce. V případě že jde o DPČ (odpracujete max. polovinu pracovní doby stanovené zaměstnavatelem), jak uvádíte, a pokud jste u zaměstnavatele nepodepsala prohlášení k dani (růžový formulář), zaměstnavatel vám sráží z příjmů zálohu na daň. V takovém případě je vhodné podat daňové přiznání, uplatnit slevu na poplatníka a na studenta a vzhledem k výši příjmů vám bude zaplacená daň vrácena. Jednodušší variantou pro studenty nicméně je u zaměstnavatele podepsat prohlášení, kterým student rovnou uplatní slevy na dani. Daň bude nulová a daňové přiznání po skončení roku student nebude podávat.

Jolana: Manžel si v letošním ročním zúčtování odečte slevu na manželku bez příjmu. Ta pobírala v roce 2012 podporu v nezaměstnanosti ve výši cca 15 tisíc Kč. Jak toto doložit? Stačí čestné prohlášení nebo rozhodnutí z úřadu práce o přiznání podpory?

Je-li manžel zaměstnán, pak v prohlášení k dani zažádá o uplatnění slevy na manželku, pokud její vlastní příjem (podpora v nezaměstnanosti se do něj počítá) nepřesáhl 68 tisíc korun. Pro zaměstnavatele manžela manželka napíše čestné prohlášení, že ve zdaňovacím období 2012 neměla vlastní příjem přesahující již zmíněnou částku 68 tisíc Kč.

Marie: Pokud součet našich příjmů z příležitostných činností (bez odečtení výdajů) nepřesáhne v kalendářním roce 20 tisíc Kč, nemusíme tyto příjmy danit ani uvádět v daňovém přiznání, dle § 10 odst. zákon č. 586/1992 Sb. Jaký doklad doložím k daňovému přiznání, když budu žádat o toto osvobození, a mohu příležitostný příjem vyplatit i více osobám?

Je pravda, že od daně jsou osvobozeny příjmy z příležitostných činností nebo příležitostného pronájmu movitých věcí, příjmy ze zemědělské nepodnikatelské činnosti, pokud jejich úhrn (bez odečtení výdajů) nepřesáhne za rok 20 tisíc Kč. Tyto příjmy v daňovém přiznání neuvádíte a k daňovému přiznání nic nedokládáte. Otázku zdanění příležitostných příjmů řeší příjemce peněz, nikoli ten, kdo peníze vyplácí.

Iveta: Dobrý den, mám podávat daňové přiznání za rok 2012? V období od ledna do března jsem byla zaměstnaná, avšak nebyla mi srážená žádná daň, jelikož jsem si odpočítávala dvě děti, které mám ve své péči, hrubá mzda za tři měsíce 48 958,- Kč, další měsíce jsem na podpoře v nezaměstnanosti.

Z vašeho dotazu vyplývá, že jste měla (předpokládám) jen jednoho zaměstnavatele, u kterého jste podepsala prohlášení k dani. Pokud jste neměla jiné příjmy větší než 6 tisíc Kč (z podnikání, kapitálového majetku, pronájmu, ostatní), daňové přiznání nepodáváte.

Petr: Přítelkyně je vlastníkem bytu, protože je ale na mateřské dovolené, nemůže si odečíst z daní zaplacené úroky z hypotéky. Já figuruji v hypotéční smlouvě jako ručitel, nejsem vlastníkem bytu. Mám nárok na odpočet z daně?

Pro uplatnění nároku na snížení základu daně byste musel být vlastníkem nebo spoluvlastníkem bytu.

Jitka: Pracovala jsem na DPP cca měsíc, vydělala jsem si 6 tisíc korun. Musím si podat daňové přiznání? Od tohoto zaměstnavatele nemám žádné vyúčtování a podepsala jsem „růžový formulář“.

V případě podepsání prohlášení k dani (růžového formuláře) zaměstnavatel vypočítanou zálohu na daň snížil o slevu na dani. Vzhledem k výši příjmu daň vyšla nulová. Kvůli výše uvedenému daňové přiznání nepodáváte. Z vašeho dotazu ovšem není zřejmé, zda nemáte nějaké další příjmy, které by zakládaly povinnost přiznání podat.

Irena: Mám klienta, který je OSVČ. Oženil se v roce 2011. Jeho manželka má z prvního manželství dvě malé děti. Ty jí byly svěřeny do péče. V současné době je na rodičovské s dítětem, které má s mým klientem, za něhož se provdala. Můj klient by chtěl ve svém daňovém přiznání za rok 2012 uplatnit slevy na všechny tři děti. Je to možné, nebo může uplatnit pouze slevu na své vlastní dítě? Manželka si nemá možnost uplatnit slevy, protože nemá žádný zdanitelný příjem, jen rodičovský příspěvek.

Váš klient má nárok na daňové zvýhodnění na všechny 3 děti, protože je vyživuje a žijí s ním ve společné domácnosti.

Ilustrační foto
Ilustrační foto

Monika: Chtěla jsem se zeptat, jestli mám nárok na daňový bonus, pokud jsem marodila 3 týdny v jednom měsíci. Odpracovala jsem tedy týden a zbytek byla nemocenská. Hrubý příjem za tento měsíc činil 8 243 korun.

Podmínkou pro uplatnění daňového bonusu je příjem ve zdaňovacím období (kalendářní rok) alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy (6*8 000 = 48 000 Kč). Nízký příjem v některém měsíci například z důvodu nemoci neznamená nemožnost uplatnit daňový bonus.

Mirek: Jsem živnostník. Před třemi lety jsem se nechal přemluvit na solární byznys a nechal si na střechu rodinného domu namontovat malou fotovoltaickou elektrárnu. Platí se z tohoto příjmu daň, sociální a zdravotní pojištění?

Počínaje 1. lednem 2011 příjem z fotovoltaiky podléhá dani z příjmů - §7 příjem z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti. K příjmům uplatníte výdaje ve skutečné výši (včetně odpisů zařízení; vedete daňovou evidenci) nebo paušální ve výši 40 procent (evidujete příjmy). Z příjmů odvádíte sociální a zdravotní pojištění.