Daňové slevy? Pomohou děti a někdy i manželka

Praha - Do placení daní se obvykle nikdo příliš nehrne. Není divu, ukusují z našeho těžce vydělaného příjmu. Vypočtenou daň je ovšem možné legálně snížit o nejrůznější slevy na dani. Na své si tak přijde každý daňový poplatník, jestě více si pak z daní mohou odečíst ti, kteří pečují o děti a nebo žijí v domácnosti s manželem, který nemá příjem nebo ho má jen velmi nízký. Jaké slevy si můžete z daní odečíst? Poradíme v tomto článku.

Sleva na poplatníka

Každý, kdo platí daně, si může z částky, kterou by měl odevzdat finančnímu úřadu, odečíst 24 840 korun. Ještě loni (tzn. v přiznání za rok 2010) byla přitom tato suma o 1 200 korun nižší, a to kvůli tzv. povodňové stokoruně. Tuto slevu si od vypočítané daně může odečíst každý poplatník, včetně starobního důchodce, který si přivydělává. Poplatník dokonce nemusí ani vydělávat celý rok, stejně má nárok na celý odpočet.

Sleva na dítě

Pokud s vámi v domácnosti žije dítě, které je nezletilé a ještě chodí do školy, nebo je mu méně než 26 let a soustavně se připravuje na budoucí povolání, daň si můžete snížit o dalších 13 404 korun. Sleva se přitom uplatňuje na každé dítě. Do 26 let věku dítěte můžete slevu uplatnit, i v případě, že dítě nemůže studovat ze zdravotních důvodů. Pokud je dítě zdravotně postižené, máte nárok si odečíst téměř dvojnásobek, tedy 23 208 korun ročně.

Na slevu na dítě má daňový poplatník nárok i v případě, že má nízké příjmy. Pokud slevu nevyčerpá, zbytek dostane jako daňový bonus. Existují ale další podmínky. Dítě musí být buď vaše, osvojené, v náhradní péči, nebo druhého z manželů. Na slevu mají nárok i prarodiče, pokud rodiče nemají příjmy, ze kterých by takovou slevu mohli uplatnit. Slevu ale nemůžete uplatnit, například pokud má dítě vaše družka. Zvýhodnění vám naopak zůstává i v případě, že například dítě studuje, a tedy i bydlí v jiném městě.

Abyste si mohli odečíst celou částku, je třeba podmínky splňovat po všech dvanáct měsíců roku. Pokud podmínky pro uplatnění slevy trvají pouze část roku, máte právo na snížení daně o dvanáctinu částky, kdy podmínky platily. Podmínky přitom musíte splňovat vždy na počátku měsíce, nebo se v daném měsíci dítě musí narodit.Sleva na manželku či manžela

Slevu na manžela či manželku ve výši 24 840 korun si ročně může odečíst každý, kdo žije s touto osobou v jedné domácnosti. Slevu ovšem platí pouze pro manžele, nikoliv pro druhy. Vlastní příjem manželky či manžela za rok 2012 navíc nesmí přesáhnout 68 tisíc korun. Dvojnásobnou částku – tedy 49 680 korun si potom od svých daní odečtou poplatníci, jejichž manžel či manželka je držitelem průkazu ZTP/P.

Do příjmů manžela/manželky se počítají:

  • Veškeré výdělky
  • Podpora v nezaměstnanosti
  • Nemocenská
  • Mateřská
  • Invalidní i starobní důchod
  • Příjmy z prodeje nemovitostí, které nepatří do společného jmění manželů
  • Dědictví

Pro odečtení slevy v plné výši musejí podmínky trvat po celý rok, pokud jste se tedy vzali až v průběhu roku, nebo naopak společná domácnost v průběhu roku zanikla, můžete uplatnit jen poměrnou částku – tedy 2 070 korun měsíčně. Rozhodující je přitom podobně jako u slevy na dítě stav k prvnímu dni v měsíci – pokud podmínky platí k tomuto dni, máte nárok na slevu v tomto měsíci.

Sleva na studenta

Na slevu mají nárok i studenti na státem uznané škole do věku 26 let, respektive 28 let, pokud jsou studenty prezenčního doktorského studia. Studenti si od daně odečítají 4 020 korun ročně. Nárok na slevu však nemá ten, kdo studuje střední školu dálkovou, distanční, kombinovanou nebo večerní formou.

Promoce
Zdroj: ISIFA/VLP
Autor: Hasíková Michaela

Slevu mohou studenti uplatnit až do začátku posledních školních prázdnin po skončení studia. Pokud opět student studoval jen část roku, uplatní poměrnou slevu na každý měsíc, na jehož počátku plnil podmínky. Měsíčně tak odečte 335 korun.

Sleva na zdravotně postižené

Na slevu 2 520 korun ročně má nárok osoba, která v roce 2012 pobírala invalidní důchod pro invaliditu 1. nebo 2. stupně. Ti, co pobírali invalidní důchod pro invaliditu stupně třetího, mají nárok na dvojnásobnou slevu, tedy 5 040 korun. Držitel průkazu ZTP/P si pak daň sníží o 16 140 korun. Pokud invalidita netrvala po celý rok, sleva se uplatní v poměrné části na každý měsíc (dvanáctina z částky, která by se odečetla za celý rok), na jehož počátku byly splněny výše uvedené podmínky.

Na slevu mají nárok i zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají zdravotně postižené. V dani z příjmu fyzických osob si mohou vypočítanou daň snížit o 18 000 korun na každého zaměstnance se zdravotním postižením. Pokud se jedná o zaměstnance s těžším zdravotním postižením, má pak zaměstnavatel nárok na slevu ve výši 60 000 korun.