RWE prodala provozovatele českých plynovodů Net4Gas

Praha - Společnost RWE dnes podepsala smlouvu o prodeji provozovatele českých plynovodů Net4Gas německé pojišťovně Allianz a kanadské investiční skupině Borealis. Hodnota Net4Gas činí 1,6 miliardy eur (41,3 miliardy korun). Celá transakce bude dokončena ve druhé polovině roku. Společnost Net4Gas provozuje více než tři a půl tisíce kilometrů plynovodů, kterými se přes Česko přepravuje plyn mezi evropskými státy.

„S prodejem do rukou Allianz a Borealis Infrastructure se nám pro Net4Gas podařilo najít velmi spolehlivého dlouhodobého investora. Jsme přesvědčeni, že kupující konsorcium je nejlepší volbou pro další rozvoj společnosti v zájmu všech zúčastněných stran,“ řekl předseda představenstva RWE AG Peter Terium.

Německá energetická skupina RWE prodává Net4Gas v rámci svého programu prodeje majetku za celkem sedm miliard eur. Cílem prodejů je snížit zadluženost skupiny. K úsporám RWE donutilo rozhodnutí Německa zastavit do roku 2022 provoz všech jaderných elektráren.

Net4Gas provozuje více než 3 600 kilometrů plynovodů a v rámci této sítě zajišťuje vnitrostátní přepravu a mezinárodní tranzit plynu. Firma s více než 500 zaměstnanci se na zisku RWE v roce 2011 podílela asi 11 procenty.

Video Rozhovor s Vladimírem Štěpánem
video

Rozhovor s Vladimírem Štěpánem

„Bude záležet na tom, jak se nový investor postaví k využívání sestavy,“ připomněl Vladimír Štěpán z poradenské společnosti ENA, že v blízké budoucnosti bude právě na provozovateli sítě plynovodů záležet, jestli se realizují některé ze tří až čtyř uvažovaných projektů na rozvoj českých plynovodů. Jde například o propojení jižních Čech s Rakouskem nebo o posílení sítě plynovodů propojujících Česko a Polsko.

Nový majitel Net4Gas se také podle Štěpána bude muset rozhodnout, jestli bude v budoucnu nabízet některé flexibilní služby, nebo provoz plynovodů, což je služba regulovaná a tím pádem není ani příliš velký prostor pro její rozvoj, spíše zakonzervuje. Nicméně běžný uživatel tyto změny s největší pravděpodobností nepocítí.

Kanadská investiční společnost Borealis byla založena v 90. letech jako infrastrukturní investor penzijního fondu OMERS. Zaměřuje se na investice v energetice, dopravě, správě nemovitostí ve veřejném sektoru a ve státem regulovaných službách, jako jsou například diagnostické laboratoře, komunikační sítě nebo katastry nemovitostí. Investice společnosti dosáhly kolem 9,5 miliardy kanadských dolarů (kolem 190 miliard korun) a směřují do větších projektů, jejichž hodnota přesahuje miliardu dolarů.


O Net4Gas se kromě vítězného konsorcia Allianz s Borealis ucházely také skupina KKCG podnikatele Karla Komárka, belgický operátor plynovodů Fluxys ve spolupráci s investiční společností Global Infrastructure Partners a Energetický a průmyslový holding (EPH) s australskou skupinou Macquarie.

EPH už v lednu získal 49 procent a manažerskou kontrolu ve Slovenském plynárenském priemyslu, který ovládá plynovody na Slovensku. Holding chtěl akvizicí Net4Gas získat synergie ze společného provozování obou systémů, které byly původně konstruovány jako jedna soustava.

Předseda představenstva EPH Daniel Křetínský minulý týden upozornil, že pokud by nový majitel Net4Gas očekával masivnější komerční toky obráceným směrem ze západu na východ, bude to nešťastná situace. Takový postup by podle Křetínského byl v rozporu se zájmem slovenských plynovodů na zajištění potřebné energetické bezpečnosti dodávek.

Net4Gas

 • Je držitelem licence na přepravu zemního plynu v ČR. Zajišťuje tranzit
  plynu přes území ČR, jeho dovoz od zahraničních dodavatelů a vnitrostátní
  přepravu tuzemským partnerům.
  Vznikla v červnu 2005 pod názvem RWE Transgas Net. S platností od začátku
  roku 2006 na ni byly převedeny veškeré aktivity týkající se přepravy
  zemního plynu, které předtím provozovala firma RWE Transgas. Důvodem byl
  požadavek Evropské unie, která nařídila oddělit distribuci plynu od obchodu
  s ním (takzvaný unbundling). V březnu 2010 se RWE Transgas Net přejmenoval
  na Net4Gas.
 • Provozuje více než 3 600 kilometrů plynovodů, tři hraniční předávací
  stanice, pět kompresních stanic a téměř stovku předávacích stanic do
  vnitrostátních distribučních soustav. Ročně přepravuje 40 miliard metrů
  krychlových zemního plynu (z toho zhruba 25 procent pro domácí spotřebu).
 • Letos v lednu uvedla do provozu 166 kilometrů dlouhý plynovod Gazela,
  který napojuje ČR na zemní plyn z ruských zdrojů dopravovaný do Evropy
  plynovodem Nord Stream.
 • Net4Gas chce postavit například nový plynovod spojující jižní a severní Moravu a vybudovat historicky první propojení plynovodů mezi ČR a Rakouskem. Nejblíže realizaci má plynovod Moravia z jihomoravských Tvrdonic do Libhoště nedaleko Kopřivnice. Zahájení stavby je plánováno na rok 2016.
 • V roce 2011 měla tržby 9,767 miliardy Kč, zisk před zdaněním 5,636
  miliardy Kč a po zdanění 5,001 miliardy Kč. V témže roce zaměstnávala 544
  osob.