Začíná platit kontroverzní ručení za DPH - zřejmě ne na dlouho

Praha – Novela zákona o dani z přidané hodnoty (DPH), která platí od ledna, udělá nyní nejspíš řadě firem vrásky na čele. Firmy v Česku budou ode dneška totiž ručit za své dodavatele. Pokud jejich obchodní partneři nezaplatí DPH, budou ji muset jejich ručitelské společnosti uhradit ze svého. Česká daňová správa také rozjíždí web, na kterém si bude moci každý ověřit spolehlivost všech plátců daně. Advokát Ondřej Lichnovský už se kvůli této novele obrátil se stížností na Evropskou komisi. Lichnovský upozornil na to, že Soudní dvůr EU obdobná opatření v roce 2006 zakázal v Británii. Ministerstvo financí ale mezitím avizovalo, že chystá novelu zákona.

Firma může ručit za daň jedině tehdy, pokud mohla mít už předem podezření, že její partner je neplatič, uvedl už dříve Evropský soudní dvůr. V Česku musejí přitom obchodníci ručit i v situacích, kdy posílají peníze na zahraniční účet svých partnerů. Ode dneška pak budou ručit za daň i v případech, kdy platba odešla na účet, který předtím nebyl nahlášen daňové správě.

Nelze však říct, že obchodní partner patří mezi problémové firmy, jejichž nejisté platby je třeba si pojistit. Opatření tak evropští soudci považují za příliš přísné a diskriminační. „V českém případě je právní úprava proti daňovým únikům, jakkoliv je chvályhodná, překročením evropského práva. Ručení totiž není spojeno se zaviněním tak, jak evropské právo požaduje,“ prohlásil Lichnovský. „Nechť Evropská komise posoudí soulad novelizovaného zákona s evropským právem,“ doplnil.

Podle finanční správy bude ode dneška na internetu zprovozněna webová služba pro zjišťování údajů o spolehlivosti plátců DPH a o jejich registrovaných bankovních účtech. Generální finanční ředitelství už oznámilo, že poskytne podnikatelům více času, aby se změně přizpůsobili. Proto nebude uplatňováno ručení za DPH u plateb na jiný než zveřejněný účet. „Touto informací Generální finanční ředitelství fakticky o šest měsíců oddaluje ručení odběratele v případě, kdy odběratel zaplatí na účet dodavatele nezveřejněný správcem daně a dodavatel DPH neodvede,“ uvedl Martin Diviš z PwC.

„Uvedené (znění novely) platí do 30. září, kdy je předpokládáno přijetí nové právní úpravy reagující na nedomyšlenou právní úpravu. S největší pravděpodobností se jedná o reakci na naši stížnost Evropské komisi, v níž bylo právě na tyto vady poukazováno,“ konstatoval Lichnovský.

Že ministerstvo kvůli ručení za daň chystá další novelu zákona, potvrdil v pořadu Byznys Online, který pořádaly Hospodářské noviny, server IHNED.cz a společnost Deloitte, náměstek ministra financí Ladislav Minčič.

Firmy budou muset v databázi kontrolovat, jestli se u jejich dodavatelů v kolonce „nespolehlivý plátce“ neobjevilo „ano“. U těch pak ručí za odvedení DPH. Stejné ručení se bude vztahovat při platbách na jiný než finanční správou zveřejněný účet. Pokud obchodní partneři daň nezaplatí, musí ji uhradit ručící firma.

Na černé listině neplatičů DPH také nyní skončí každý, kdo dluží za poslední minimálně tři měsíce na DPH více než deset milionů korun. Za nespolehlivou bude považována i ta firma, která nemá v pořádku daňové doklady a úřad jí vyměří daň alespoň 500 tisíc korun, a také podnik podezřelý z účasti na podvodu.