Bez peněz v cizině: Může banka klientovi zablokovat kartu?

Praha - Mezi Čechy koluje skoro 11 milionů platebních karet. A není divu – platební karta má řadu výhod. Především s sebou nemusíte nosit peněženku naditou hotovostí. O to víc nás ale překvapí, když naše karta z ničeho nic přestane fungovat, a to navíc na dovolené v cizině.

Pan Libor je klientem Raiffeisenbank. Má u této banky běžný účet a k němu platební kartu. Asi před měsícem byl v Itálii na dovolené. Eura ani dolary neměnil, považoval to za zbytečné, má přece platební kartu a tou může platit. Jenže to se poněkud přepočítal. Druhý den jeho dovolené mu z banky zavolali, že karta byla zablokována z důvodů bezpečnostního rizika a že ji tedy nemůže používat. „To, že jsem se ocitl v zahraničí bez přístupu ke kontu, banku prakticky nezajímalo,“ popsal pan Libor. „Je takový postup banky vůbec v pořádku?“ ptá se.

Podle vyjádření banky bylo toto opatření v zájmu klienta a banka nijak nepochybila, protože je její povinností maximálně chránit peníze klientů. Pokud je tedy některá z jejich platebních karet v ohrožení, banka ji zablokuje, aby klient nepřišel k žádné finanční újmě.

„Cílem byla ochrana peněz klienta, data o klientově kartě unikla v zahraničí a hrozilo tedy, že někdo klientovi prostřednictvím “falešné„ karty vybere peníze z účtu,“ vysvětlil v rozhovoru pro portál ČT24 mluvčí Raiffeisenbank Tomáš Kofroň. „Pro klienta je určitě menším problémem to, že mu zablokujeme kartu a krátkodobě zhoršíme komfort služeb, než to, že mu nějaký podvodník vybere účet a klient bude muset následně tyto transakce reklamovat,“ doplnil. Podle Kofroně ale ani v případě blokace karty klient v zahraničí nezůstane bez prostředků. Ke svým penězům se dostane v jakékoli bance v jakékoli zemi světa. „Pokud k výběru dochází kvůli zablokování karty bankou, není výběr nijak zpoplatněn,“ připomněl mluvčí.

Blokaci platební karty z podnětu banky upravuje zákon o platebním styku. Paragraf 100 váže blokaci na splnění dvou podmínek. Banka může zablokovat platební kartu pouze tehdy, jestliže byla tato možnost sjednána ve smlouvě mezi klientem a bankou. „Současně zákon vyžaduje, aby byl naplněn alespoň jeden ze dvou zákonných důvodů blokace platební karty, tím může být bezpečnost platební karty, zejména při podezření na neautorizované nebo podvodné použití platební karty nebo riziko, že klient nebude schopen splácet úvěr,“ uvedla Monika Nedelková, finanční arbitr.

Banka je podle zákona povinna klienta o zablokování platební karty informovat. Zpravidla tak musí učinit ještě před blokací, není-li to však možné, může tak učinit okamžitě po zablokování platební karty. Banka je rovněž povinna klientovi sdělit, jaké skutečnosti ji k blokaci vedly. Jakmile pomine důvod blokace, je pak banka povinna platební kartu odblokovat nebo vydat klientovi novou.

Zdá se tedy, že banka nijak nepochybila a postupovala podle zákona. Pokud s tím pan Libor nesouhlasí, nezbývá mu než blokaci karty u banky reklamovat. A pokud neuspěje, může se ještě obrátit na finančního arbitra, který případný spor rozhodne.

Placení kartou
Placení kartou

Finanční arbitr je mimosoudní orgán příslušný k řešení konkrétních sporů z platebního styku, konkrétně k řešení sporů mezi poskytovateli a uživateli platebních služeb při poskytování platebních služeb. Zjednodušeně řečeno rozhodnutí finančního arbitra má stejnou váhu jako rozhodnutí soudu, jeho rozhodnutí je výrazně rychlejší než soudní řízení a navíc není nijak zpoplatněno.