Podle ČTÚ nabízejí operátoři nesrozumitelné smlouvy

Praha – Českému telekomunikačnímu úřadu (ČTÚ) se nezamlouvají smlouvy a smluvní podmínky tuzemských mobilních operátorů. Podle úřadu jsou nepřehledné, složité a nesrozumitelné. ČTÚ to uvedl v tiskové zprávě. Zároveň upozornil, že komplikovanost a rozsah smluv jsou v přímém protikladu s tím, jak jsou smlouvy fakticky uzavírány – častokrát mimo prodejnu nebo pouze elektronicky. Zákazník tak někdy vůbec netuší, k čemu se zavazuje. ČTÚ chystá s operátory správní řízení. Výsledky analýzy prý znali od února, na změny ale nedošlo. Operátoři je pouze avizovali.

„Ve smlouvách jsme zjistili celou řadu problematických ustanovení. Smluvní dokumentace je zbytečně rozsáhlá, obsahuje neurčité odkazy na celé smluvní dokumenty, případně pouze na internetové stránky operátora a deklarovaná struktura účastnické smlouvy se ne vždy shoduje s jejím skutečným stavem,“ konstatoval Pavel Dvořák, předseda Rady ČTÚ. „V rámci dalšího postupu teď budeme po operátorech požadovat nápravu všech pochybení, a to včetně výrazného zpřehlednění smluvní dokumentace,“ dodal Dvořák. 

Analýza ČTÚ upozornila také na nedostatečné zapracování některých náležitostí stanovených zákonem, například informace o minimální nabízené a minimální garantované kvalitě služeb nebo informace o nabídce servisních služeb. 

Pavel Dvořák, předseda Rady ČTÚ:

"Uzavřením smlouvy účastník, bez možnosti odlišné volby, dává 'paušální' souhlas také s řadou dalších podmínek. Operátoři pak mohou například kopírovat jeho doklady, zpracovávat osobní údaje nad rámec uložený zákonem, aktivovat další, účastníkem přímo nevyžádané služby nebo automaticky prodloužit smlouvu. V rámci zachování co nejvyšší míry ochrany spotřebitele považuje ČTÚ tato ustanovení za zcela zásadní. Ve smlouvách tudíž musí být uvedena – v souladu se zákonem o elektronických komunikacích – přehledně, jasně a srozumitelně. Spotřebitel si již při uzavření smlouvy musí být těchto souhlasů vědom a za všech okolností musí dostat úplnou a srozumitelnou informaci o všech skutečně aktivovaných službách."


Lidé mají mít k dispozici stručný návrh smlouvy

ČTÚ požaduje, aby měl účastník v okamžiku uzavření účastnické smlouvy k dispozici její stručný, přehledný a srozumitelný návrh. Ten bude obsahovat pouze ty podmínky, které se přímo týkají účastníkem zvolených služeb a jím zvoleného tarifu. Účastník musí mít zároveň možnost volby konkrétních parametrů své smlouvy, a to včetně aktivního udělení souhlasu u podmínek, které byly dosud ve smluvních dokumentech nastaveny paušálně, často pouze na možnost určenou operátorem. To se týká například kopírování dokladů, používání osobních údajů nebo aktivace přímo nevyžádaných služeb. 

Úřad shledal nedostatky rovněž ve způsobu provádění jednostranných změn smluvních podmínek a v postupech informování účastníků o těchto změnách. Dále je nalezl v ujednáních o smluvních pokutách a jiných sankcích uplatňovaných vůči účastníkům.

Zjistil také nedostatečné či pouze formální zapracování některých zákonných ustanovení do účastnické smlouvy. Jistiny a kauce stanovené ve smlouvách navíc často slouží k jiným účelům, než k jakým byly složeny.

Také formy faktického uzavírání smluv mimo provozovny vytváří předpoklady pro nedostatečné informování zákazníka.


Operátoři upozornění dostali, změny ale neuskutečnili

„Mobilní operátoři znají výsledky analýzy už od února, avšak smluvní podmínky v požadovaném rozsahu a ve stanoveném termínu neupravili a změny pouze deklarovali. ČTÚ proto bude dále postupovat v souladu se zákonem o elektronických komunikacích. Povinnost provést požadované změny uloží operátorům ve správních řízeních,“ doplnil v tiskové zprávě úřad.