Lihovarníci: Stát se dostatečně nesnaží omezit černý trh s lihovinami

Praha – Unie výrobců a dovozců lihovin (UVDL) České republiky žádá poslance, aby rychle přijali zákony, které by omezily bující černý trh s lihovinami. Ten se podle prezidenta unie Petra Pavlíka začal rozvíjet hlavně poté, co byla v roce 2010 zvýšena spotřební daň. Metanolová aféra loni výrobce lihovin velmi poškodila – trh s lihovinami klesl o 10 procent. Stát přišel o 300 milionů na spotřební dani. Ve sněmovně jsou nyní dva návrhy zákona. První - o povinném značení lihu - snižuje objem balení alkoholu a zvyšuje sankce. Druhý pak zavádí koncese pro prodej lihovin.

Lihovarníci požadují, aby poslanci v nejbližší době přijali zákony, které by černý trh s lihovinami omezily na minimum a zabránily daňovým únikům. Od metanolové aféry už totiž uplynulo zhruba tři čtvrtě roku a aktivita státu je podle UVDL malá.

„Panuje tu přílišná liberálnost. Není možné, aby lihoviny mohl vyrábět každý,“ konstatoval Pavlík s tím, že výrobců neustále přibývá a není jednoduché je všechny patřičně zkontrolovat. Podle prezidenta UVDL je problémem zejména vysoký počet skladů a nízké pokuty za porušení zákona.

A právě proto dnes deset velkých výrobců a distributorů podepsalo výzvu s názvem Nezapomeňme na metanol. Jenže příslušná ministerstva vzkazují, že řešení celého problému ještě chvíli potrvá. „Jestliže se něco musí řešit legislativně, tak to samozřejmě trvá nějakou chvíli. Věci záhy doputují do parlamentu a změní se,“ říká ministr zdravotnictví Leoš Heger. „Já věřím, že to bude nejpozději do podzimu,“ říká náměstek ministerstva průmyslu a obchodu Tomáš Hajdůšek.

Alkohol
Zdroj: ČTK
Autor: Rostislav Kalousek

Co předcházelo metanolové aféře?

„Trh lihovin je kategorie zatížená spotřební daní, která je v tuzemsku jedna z nejvyšších ve střední Evropě, a to 285 korun na jeden absolutní litr alkoholu. Ke zvýšení spotřební daně došlo v roce 2010, poté se začal rozvíjet černý trh. Je to nástroj, který přinesl na trh kontaminované výrobky a zabil 45 lidí. Začala se také objevovat vícelitrová spotřebitelská balení. Jde o český fenomén,“ upozornil Pavlík.


Prohibice? Krok špatným směrem, říkají lihovarníci

Trh s lihovinami loni klesl o více než 10 procent. Jedná se ovšem o dlouhodobý trend, který se po aféře pouze znatelně prohloubil. „Za první čtvrtletí 2013 jsou předpoklady, že došlo k poklesu asi o osm procent. Stát loni přišel o 300 milionů korun jen na spotřební dani. Letos je tu předpoklad, že stát přijde zhruba o jednu miliardu,“ prohlásil viceprezident UVDL Pavel Dvořáček.

Video Dozvuky metanolové aféry
video

Dozvuky metanolové aféry

Dozvuky metanolové aféry

udal 13052013

Výrobci lihovin k boji s nelegálním trhem

Opatření proti černému trhu s alkoholem tématem Ekonomiky ČT24

Výrobci lihovin tak utrpěli značnou ztrátu. „Naše ztráty jsou v řádu stovek milionů korun. Nepožadujeme protiplnění ze strany státu, ale požadujeme, aby se něco začalo dít,“ dodal Dvořáček. Podle ředitele a spolumajitele Fruko Schulz bylo vyhlášení prohibice krokem špatným směrem. „Stát by měl hlavně zakročit razantněji v oblasti daňových úniků,“ řekl Josef Nejedlý.

Konec prohibice
Zdroj: ČTK
Autor: Vít Šimánek

Unie výrobců a dovozců lihovin České republiky zastřešuje celkem 13 velkých i malých výrobců a podílí se 80 procenty na prodeji v ČR. „Jsme dostatečně kvalifikovaným partnerem do diskuse. Žádný výrobek členů nebyl kontaminován metylalkoholem,“ dodal Pavlík.

  • Poslanci už v březnu podpořili návrh zákona o povinném značení lihu, který mimo jiné snižuje objem balení alkoholu a zvyšuje některé sankce. Výjimku z povinnosti značení lihu budou mít balení do 0,1 litru a také alkohol z pěstitelských pálenic. Nebude také nutné označovat alkohol dovezený pro osobní spotřebu.
  • Mezi opatření, která zákon zavádí, patří například snížení objemu spotřebitelského balení lihu z šesti litrů na jeden litr. Zákon dále zavádí povinnosti pro všechny výrobce a distributory, kteří označují lihoviny kolkem, složit kauci pět milionů korun jako jednu z podmínek pro registraci k podnikání s lihem.
  • Zavedena by také měla být nová generace kontrolních pásek s novými ochrannými prvky. V provozovnách, kde se kolkuje tvrdý alkohol, mají být nově kamery propojené na celní správu. Novela zpřísňuje režim kontroly nakládání s kolky a zavádí vyšší sankci za porušování zákona. Navíc zákon nově zavádí povinnost vracet sejmuté neporušené kontrolní kolky celníkům.
  • Poslanci v prvním čtení podpořili také novelu, která zavádí koncese pro prodej lihovin. Svaz obchodu a cestovního ruchu ale novelu označuje za bezzubou a chce tvrdší pravidla pro to, kdo smí a nesmí alkohol prodávat.