Miliardy z problémových operačních programů se „přelijí“ jinam

Praha - Vláda rozhodla o přesunu 7,3 miliardy korun z problematických operačních programů. Peníze budou mít k dispozici ty programy, které potíže s čerpáním nemají. Přesuny peněz ale ještě musejí projednat monitorovací výbory jednotlivých programů. Podle ministerstva pro místní rozvoj (MMR) je Česko v čerpání peněz z evropských fondů ve skluzu. Evropská komise dosud certifikovala jen 29,3 procenta připravené částky, do konce roku by to mělo být 65 procent.

Na základě rozhodnutí vlády přijde Operační program ROP Severozápad o 3,1 miliardy korun, jež se rozdělí mezi ostatní regionální operační programy. Kromě toho navrhlo MMR přesunout 3,7 miliardy korun z OP Životní prostředí do OP Doprava, kde mají být využity na modernizaci a rozvoj pražského metra. O půl miliardy přijde také Operační program Technická pomoc.

Podle předsedy Regionální rady ROP Severozápad Petra Navrátila rozhodnutí vlády ještě není definitivní, dokud s tím nebude souhlasit monitorovací výbor a Evropská komise. „A myslím, že v monitorovacím výboru nebudou všichni pro,“ konstatoval Navrátil. Celkem 3,1 miliardy korun jsou prostředky alokované v programu pro letošní rok. „Vláda se tak domnívá, že je kraje nebudou moci vyčerpat. Je to i vzkaz krajů a tak trochu rána do zad. Určitě to sníží motivaci krajů zaplatit vyměřenou korekci,“ míní Navrátil. „Ukazuje to také, jestli má vláda snahu ROP Severozápad vůbec spustit. Já ale pořád věřím, že ano,“ dodal.

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) vedené Tomášem Chalupou (ODS) rozhodnutí respektuje. Podle resortu jde o přesun mezi programy s pozitivními dopady na ekologii.

Podle monitorovací zprávy MMR za březen získali domácí příjemci dotací dosud 419,5 miliardy korun, což je pouze něco přes polovinu celkové částky, již má Česko v období 2007 až 2013 k dispozici. Z celkové dosud vyplacené částky však požádalo ministerstvo financí Evropskou komisi o zpětné proplacení 233,4 miliardy korun, tedy 29,3 procenta celkové částky. Právě tuto sumu přitom považují úřady za skutečně vyčerpané dotace.

Ze zprávy MMR:

„V případě OP Životní prostředí, OP Technická pomoc a ROP Severozápad Ministerstvo pro místní rozvoj ČR dospělo k názoru, že i přes určitý pokrok nedošlo od loňského roku k zásadnímu zlepšení v implementaci těchto operačních programů.“


Ministerstvo pro místní rozvoj
Zdroj: ČT24

Limit čerpání pro rok 2013 podle MMR plní v současné době pouze dva operační programy, OP Přeshraniční spolupráce Česká republika - Polsko a OP Doprava, a tři regionální operační programy (ROP Severovýchod, ROP Jihovýchod a ROP Střední Morava).

Po akci volala i opozice

Podle ČSSD je vláda pasivní a nepodniká nic k tomu, aby riziku nevyčerpání fondů zabránila. Desítky nevyčerpaných miliard by se mohly využít na vytvoření nebo udržení desítek tisíc pracovních míst.

„To, co nás překvapuje, je fakt, že vláda je absolutně pasivní a nepodniká žádné aktivní kroky k tomu, aby tyto prostředky zachránila,“ prohlásil v únoru předseda ČSSD Bohuslav Sobotka.