Specifikujeme: Pomoc ministerstva financí lidem postiženým povodněmi

Praha - Ministr financí Miroslav Kalousek dnes specifikoval, jak bude vypadat pomoc jeho úřadu lidem postiženým povodněmi. Opatření se bude týkat fyzických i právnických osob a vstoupí v platnost nejpozději tento čtvrtek. Informace jsou čerpány přímo z materiálu zveřejněného na internetových stránkách úřadu. Hlavním smyslem daňových úlev je přitom podle Kalouska umožnit povodním zasaženým podnikatelům rychlý návrat k jejich obživě a tím i pomoci znovunastartování ekonomiky v postižených oblastech.

  • Fyzickým i právnickým osobám bude za zdaňovací období 2013 prominuta daň z příjmů ve výši škody na majetku používaném k podnikání. Škodu bude nutno doložit posudkem pojišťovny či znaleckým posudkem.
  • Podnikajícím fyzickým osobám bude prominuto příslušenství v případě pozdní úhrady záloh splatných po povodních v roce 2013.
  • Právnické osoby, které si budou přát snížit či odložit zálohy na daň z příjmů, se obrátí na finanční úřady s individuální žádostí. Finanční úřady jim v rámci svých zákonných možností budou vycházet maximálně vstříc. Budou-li chtít podnikající fyzické osoby vystupovat jako bezdlužné, musí také podat individuální žádost o úpravu záloh. Správci daně budou vůči nim postupovat stejně vstřícně.
  • Podnikajícím fyzickým i právnickým osobám, kterým k 30. 6. 2013 vzniká povinnost doplatit daň z příjmů za předchozí zdaňovací období, bude prominuto příslušenství, pokud posečkanou daň zaplatí nejpozději do 31. 10. 2013. Osoby, které budou chtít využít úlevu, oznámí tuto skutečnost správci daně, přičemž doloží, že byly postiženy povodněmi, nebo připojí čestné prohlášení.
  • Ministerstvo financí ujišťuje veřejnost, že jak finanční, tak i celní správa budou postupovat maximálně vstřícně vůči subjektům postiženým povodněmi i při plnění jejich ostatních daňových povinností.
Video Miroslav Kalousek k daňovým úlevám pro postižené povodněmi
video

Miroslav Kalousek k daňovým úlevám pro postižené povodněmi

Miroslav Kalousek k daňovým úlevám pro postižené povodněmi

11.6.2013, Kalousek k úlevám

Miroslav Kalousek hostem Událostí, komentářů

„Prominutí daně do výše škody je jedna část úlevy, druhá část je odpuštění úroku z prodlení za zálohy. Třetí část úlev se pak týká těch, kdo mají do 30. 6. doplatit daň z příjmu, tito postižení také mají daň také odloženou,“ popsal ministr Kalousek. Se žádostí se podnikatelé obrací na své daňové úřady a odpuštění daně dokládají ve svém daňovém přiznání posudkem pojišťovny nebo znalce. K odpuštění záloh pak stačí čestné prohlášení, že dotyčný byl poškozen povodní.

Škody způsobené povodní mohou podle ministra financí znamenat také impuls, který pomůže nastartovat českou ekonomiku. „Každá katastrofa s sebou kromě škod, které přináší, a výpadků, protože se nevyrábí, nese také určitý impuls, protože je třeba obnovit to, co bylo zničeno,“ připomněl Kalousek. „Prostě to, co se zničilo, to, co budou muset lidé investovat do obnovy, bude určitě v budoucnosti prorůstovým faktorem,“ dodal ministr. Ostatně i v minulosti byly důležitým růstovým faktorem třeba války.

  • „Vezměte si, kolik se muselo koupit košťat, Sav a gumových rukavic, to je přeci růst poptávky,“ uvedl Kalousek praktický příklad z prvních dní po povodni, podobné impulsy podle něj časem přijdou hlavně v oblastech jako stavebnictví.