Chcete se vyhnout silniční dani? Pořiďte si hybrida

Praha – Silniční daň musí odvádět podnikatelé za motorová vozidla, která na území ČR využívají k podnikání. Existují ale výjimky. Placení silniční daně se můžete vyhnout například v případě, vsadíte-li na některou z ekologických forem pohonu. A případů, kdy nemusí podnikatelé daň platit, je více. Pojďme se na ně podívat podrobněji.

Máte-li ale ve firmě vozidlo, které jste celý měsíc (i více měsíců) nepoužili pro podnikání, nebudete za tento měsíc silniční daň platit. Nepoužití vozidla lze doložit například knihou jízd nebo jinou evidencí jízd vozidla (využití GPS). To ovšem neplatí pro vozidla s hmotností nad 3,5 tuny. Za ty je potřeba odvádět daň bez ohledu na to, zda jsou používána k podnikání.

Silniční daň neplatíte také za měsíce, po které byla SPZ uložena v depozitu. A předmětem daně nejsou ani zemědělské a lesnické traktory a jejich přípojná vozidla nebo vozidla se zvláštní SPZ (např. veteráni). Dále jsou od silniční daně osvobozeny například motocykly (včetně čtyřkolek), vozidla na LPG, CNG, E85, elektrický pohon nebo kombinace spalovací motor a elektromotor.

Kdo daň platí a z čeho?

Poplatníkem silniční daně je provozovatel vozidla (podle TP vozidla) nebo zaměstnavatel, a to při použití soukromého osobního vozidla na pracovní cestu zaměstnancem, kterému zaměstnavatel vyplácí cestovní náhrady. V tomto případě je sazba silniční daně 25 Kč na den.

Základem daně je u osobních automobilů zdvihový objem motoru, u návěsů součet největších povolených hmotností v tunách na jednotlivé nápravy a počet náprav, u ostatních vozidel největší povolená hmotnost v tunách a počet náprav. V silničním zákoně jsou přesně specifikovány sazby daně. Sazbu pro konkrétní vozidlo zjistíte za pomoci údajů uvedených v jeho technickém průkazu.

Snížení sazby daně

U vozidel, od jejichž první registrace k silničnímu provozu (v Česku i v zahraničí) ještě neuplynulo devět let, lze uplatnit snížení sazby daně, a to o 48 % do 36 kalendářních měsíců od data první registrace, o 40 % po dobu dalších 36 měsíců a o 25 % po dobu dalších 36 měsíců. Na vozidla poplatníka v zemědělské výrobě, určená podle technického průkazu pro činnost výrobní povahy v rostlinné výrobě, lze uplatnit snížení sazby daně o 25 %. Toto snížení nelze kombinovat se snížením daně podle data první registrace. V určitých případech lze dosáhnout u nákladních automobilů a jejich přípojných vozidel snížení sazby daně až o 100 % (§6 odst. 9, 10).

Finanční úřad
Finanční úřad

Zálohy na daň jsou až na výjimky, uvedené v §10 čtvrtletní, a jsou splatné k 15. dubnu, 15. červenci, 15. říjnu a 15. prosinci. Jejich výše odpovídá 1/12 roční sazby za každý měsíc daňové povinnosti v daném čtvrtletí. Neplatí se pro vozidla od daně osvobozená.

Přiznání k silniční dani

Daňové přiznání za předešlý rok je nutné odevzdat finančnímu úřadu do 31. ledna, přiznání za rok 2013 tedy musí podnikatelé podat do 31. ledna 2014. Do té doby je třeba daň také zaplatit. Do přiznání se uvádí i vozidla od daně osvobozená s uvedením důvodů pro osvobození.