„Jsme v tom až po uši. Co neuděláme do konce roku, zůstane v Bruselu“

Praha – Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) bije na poplach a varuje před zoufalou situací v čerpání peněz z evropských dotací. Jeho prezident Miloslav Kala proto vyzývá vládu, aby se toto téma stalo absolutní prioritou. „Teď už nezbývá Nejvyššímu kontrolnímu úřadu nic jiného než konstatovat, že jsme v tom problému až po uši. A to, co neuděláme do konce roku, zůstane v Bruselu,“ prohlásil Kala. Ministr pro místní rozvoj František Lukl avizoval, že vláda již činí první kroky – schválila přesun ohrožených peněz do těch programů, kde budou využity, a se zástupci krajů vytvořila pracovní skupinu, jež se bude problémem zabývat.

Pro sedmileté rozpočtové období, které končí rokem 2013, mělo Česko v evropských rozpočtech vyhrazeno téměř 27 miliard eur (690 miliard korun). „Do konce loňského roku – to znamená za šest let – jsme vyčerpali 30 procent této částky, to je asi 8 miliard eur,“ upozornil prezident NKÚ a pokračoval:

„Do konce tohoto roku – opakuji tohoto roku a připomínám, že brzy začne měsíc srpen – musí mít Česká republika schváleno 17,5 miliardy eur, což představuje 65 procent původní alokace, která nám byla svěřena. Přitom do května 2013 nebylo plněno čerpání u jedenácti operačních programů, u šesti neprobíhalo předkládání žádostí a u osmi byla zastavena certifikace.“

František LuklLUKL: VLÁDA UŽ ČINÍ PRVNÍ KROKY

Podle ministra pro místní rozvoj Františka Lukla už vláda schválila některá opatření, která by měla zlepšit stav čerpání evropských peněz. Jedním z nich je realokace 7,3 miliardy korun (mimo jiné i z ROP Severozápad) do jiných regionálních operačních programů. Další přesun peněz jeho resort plánuje z Operačního programu Životní prostředí do Operačního programu Doprava.

„Domnívám se, že je v tuto chvíli vhodnější, aby finanční prostředky byly užity tam, kde je možnost tyto prostředky absorbovat,“ uvedl ministr s tím, že jednání se zástupci krajů stále pokračují. Jejich hladkému průběhu by měla pomoci i nově utvořená pracovní skupina, jejímiž členy budou sám Lukl, ministr financí Jan Fischer, předseda Asociace krajů ČR Michal Hašek (ČSSD) a hejtmani Jiří Zimola a Martin Netolický (oba ČSSD).


O zoufalém stavu čerpání peněz z evropských fondů vypovídá podle Kaly například operační program životní prostředí, v němž je ze 145 miliard korun zatím Evropskou komisí schváleno pouhých 5 miliard, což představuje tři procenta z celkové alokace.

„Je sice pravda, že tyto prostředky lze přesunout na jiné projekty. Ovšem klíčovou otázkou je, jestli takové projekty máme v nějakém šuplíku schované a proč jsme je tedy zatím z toho šuplíku nevytáhli,“ ptá se Kala.

„Neslyšíme od minulé vlády ani od té současné, že by si daly čerpání evropských dotací jako svoji absolutní prioritu,“ postěžoval si šéf kontrolního úřadu. „Nedovedu si představit, jak vysvětlit občanům této země, co je větší národní zájem než to, že je potřeba zvednout ty peníze, které se kolem nás válejí na zemi,“ dodal.

„Pokud vím, tak existuje jakási džentlmenská dohoda mezi Evropskou komisí a zodpovědnými pracovišti v České republice, kdy Evropská komise řekla: Pokud dojde k přerozdělení těch prostředků do oblastí, které my považujeme za vhodné, tak vám k tomu dáme zelenou. Jinými slovy, ukáže-li se, že existuje nějaký vhodnější účel využití těchto prostředků, tak je poslední šance k provedení realokace,“ říká analytik Conseq a člen NERV Petr Zahradník.


Eurokomisař pro regionální politiku Johannes Hahn potvrdil, že ČR má problémy s čerpáním fondů, ale vyjádřil přesvědčení, že je vyřeší. Podle Hahna „Česká republika rozhodně patří k několika evropským zemím, které zatím mají v tomto směru své výzvy“.

Peníze se utrácí za nesmysly

O efektivitě použitých prostředků navíc pochybuje úřad i u těch projektů, na něž už byly bruselské peníze čerpány – podle názoru NKÚ jsou totiž mnohdy vynakládány nesmyslně.

„Nejvyšší kontrolní úřad popisuje řadu projektů, kdy není dosaženo očekávaného efektu nebo je projekt řešen nehospodárně,“ přiblížil Kala. Jako příklady uvedl sportovní areál, jehož kapacita je po rekonstrukci využívána z 20 procent, nebo využití peněz na podporu nezaměstnaných k odměňování ředitelů občanských sdružení.

Video Brífink Nejvyššího kontrolního úřadu k čerpání peněz z EU
video

Brífink Nejvyššího kontrolního úřadu k čerpání peněz z EU

Brífink Nejvyššího kontrolního úřadu k čerpání peněz z EU

Brífink Nejvyššího kontrolního úřadu k čerpání peněz z EU

UDÁLOSTI: Jak nepřijít o EU dotace

Brífink ministra pro místní rozvoj k čerpání peněz z EU

Komentář analytika Petra Zahradníka

Podle NKÚ k nedostatečnému využívání evropských peněz výrazně přispívá nestabilita české politické scény. Střídání ministrů a nejistota totiž komplikují plánování konkrétních investic a tedy i žádostí o dotace. Prezident Kala v této souvislosti kritizoval personální změny v odborech na těch ministerstvech, která se čerpáním evropských peněz zabývají.

„Obvykle každý ministr přichází s nějakou svojí představou. Myslím si, že pokud budou ministři realizovat nějaké svoje představy a nějaké změny v operačních programech a v jednotlivých projektech, tak se dočkáme toho, že to čerpání skutečně nedotáhneme do konce,“ domnívá se Kala.

Prezident NKÚ však nechtěl soudit, zda základ problému s nevyčerpáním evropských peněz leží na jednotlivých ministerstvech, nebo v krajích. „Každé půtky a každé dohadování o tom, jestli může ministerstvo financí za to, že mu nefungoval auditní orgán, certifikační orgány nefungovaly na dalších ministerstvech, nebo jestli je ten problém u příjemců nebo na krajích, je věc, kterou nemá cenu teď rozebírat. Teď je potřeba se soustředit na čerpání,“ doporučil Miloslav Kala.