Pesticid v limetkách z Mexika pětinásobně překročil povolený limit

Praha - Časopis dTest zjistil pětinásobné překročení unijního limitu pro přípravek parathion-metyl v limetkách z Mexika (Fruesh Ltd.) koupených na váhu v prodejně Albert. Pesticid parathion-metyl byl pro svou vysokou toxicitu zakázán v celé EU už před deseti lety. Podle vyjádření společnosti Ahold ale dodavatel limetek v minulosti vždy doložil výsledky testů na pesticidy. „Žádné z námi provedených testů neprokázaly zvýšený výskyt reziduí jakýchkoliv pesticidů u tohoto výrobku,“ konstatovala navíc mluvčí obchodů Judita Urbánková. Podle ní se identická šarže v tržní síti prodejen Albert již nevyskytuje.

Spotřebitelský časopis dTest se zaměřil na zdravotní nezávadnost oblíbených ingrediencí letních nápojů, a to citronů, limetek a máty. Zároveň zjišťoval, jak velkému riziku je spotřebitel vystaven konzumací chemicky ošetřené kůry citrusových plodů. Testováno bylo 15 druhů citronů, z toho sedm s označením biocitrony, jejichž kůra se chemicky ošetřovat nesmí a při jejichž pěstování jsou zakázány pesticidy. 

Test ukázal, že pěstitelé limetek nezacházejí vždy s pesticidy odpovědně. „V šesti případech byly změřené hladiny pesticidů zanedbatelné až nevýznamné, ale v limetkách z Mexika (Fruesh Ltd.), koupených na váhu v prodejně Albert, našla laboratoř pětinásobné překročení unijního limitu pro přípravek parathion-metyl,“ uvedla Nikola Švábová z dTestu. Mluvčí Státní rostlinolékařské správy Zbyněk Škodáček potvrdil, že tento pesticid byl pro svou vysokou toxicitu zakázán v celé EU už před deseti lety.

Umytím citronu kůru chemie nezbavíte, i tak se dá jíst

Testy citronů již nepříjemná překvapení nepřinesly. V testovaných biocitronech se žádné chemické přípravky nenašly a jejich kůra by se dala jíst bez obav. Lidské zdraví by ovšem neohrozila ani konzumace kůry chemicky ošetřených citronů. Každý z testovaných plodů sice obsahoval zbytkové množství dvou či více pesticidů, jejich změřený obsah však s velkou rezervou vyhověl unijním limitům. Tyto limity jsou stanoveny pro celé citrusové plody včetně kůry. Tím Evropská komise zohlednila skutečnost, že část spotřebitelů jí citrusy i s kůrou. „Laboratoř také prověřovala, zda lze chemické přípravky odstranit z kůry omytím citronu vlažnou vodou, ale tento předpoklad se nepotvrdil,“ dodává Nikola Švábová.

V případě máty byly dva testované vzorky zcela bez pesticidů, ostatní zakoupené čerstvé bylinky měly obsah pesticidů pod limitem stanoveným unií. Limity pro pesticidy v mátě jsou však stanoveny hodně vysoko, takže není obtížné je nepřekročit.