Ruší váš spánek hlučná hospoda? Poradíme, jak se bránit

Praha - Až doposud jste bydleli v tiché ulici, užívali jste si pohodu na terásce nebo zahrádce a byli jste přesvědčeni o tom, že koupit byt či dům v klidné lokalitě byla nejlepší investice, jakou jste mohli udělat. A pak jednoho dne přišel podnikavý soused s převratným nápadem - otevřít si restauraci s venkovním posezením. Božský klid je rázem ten tam: hluční podnapilí hosté, hlasitá hudba do pozdních nočních hodin, zápach z cigaret a nepořádek všude kolem. V takovém případě nemusíte hned pomýšlet na stěhování, existuje i jiné řešení.

Vztahy mezi sousedy upravuje občanský zákoník. Zákon říká, že vlastník věci se musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv. Proto zejména nesmí ohrozit sousedovu stavbu nebo pozemek úpravami své vlastní stavby, nesmí nad míru přiměřenou poměrům obtěžovat sousedy hlukem, prachem, kouřem, parami, pachy, pevnými a tekutými odpady, světlem, stíněním a vibracemi. Dále nesmí nechat chovaná zvířata vnikat na sousedící pozemek a nešetrně, popřípadě v nevhodné roční době odstraňovat ze své půdy kořeny stromu nebo odstraňovat větve stromu přesahující na jeho pozemek.

V případě, že si váš soused zřídil na své zahrádce restauraci, půjde zcela jistě o obtěžování nad míru přiměřenou poměrům, neboť v lokalitě nebylo zvykem provozovat hlučné podniky, vaše námitky jsou tedy na místě.

Co se týče přesnějších zákonných omezení, vztahují se na vnitřní i venkovní hluk hygienické limity stanovené nařízením vlády. Podle těch nesmí vnitřní hluk v obytných místnostech přesáhnout v době od 6:00 do 22:00 (denní hluk) 40 decibelů a v době od 22:00 do 6:00 (noční hluk) 30 decibelů. Hluk z hudby, zpěvu a řeči má dokonce speciální limit 35 dB ve dne a 25 dB v noci. Pro venkovní hluk je stanoven limit o něco vyšší, přesněji 50 dB ve dne a 40 dB v noci. V případě podezření, že jsou tyto limity překročeny, je možné se obrátit na příslušnou krajskou hygienickou stanici s žádostí o změření hluku. Pokud hygienická stanice této žádosti nevyhoví, můžete si hluk nechat změřit u autorizované osoby i na vlastní náklady.

Když to nejde po dobrém…

Zkoušeli jste sousedovi nejprve po dobrém vysvětlit, jak jeho restaurace narušuje váš klid a spánek? To jste udělali moc dobře. Nahněvat si souseda nepřináší většinou nic dobrého. Soused vám tedy slíbil, že vše dá do pořádku, přesto se ale situace nijak nezměnila a vy dál musíte snášet noční opilecké kvílení.

Okamžitý zásah proti takovému řádění vám může zajistit městská policie nebo policie ČR. Rušení nočního klidu, tzn. nadměrný hluk mezi 22:00 až 6:00, je totiž přestupek dle § 47 odst. 1 zákona o přestupcích. Stejně ale nemáte jistotu, že se situace další den nebude opakovat a vy že nebudete policii volat každou druhou noc.

Pomoc úřadů

Dalším krokem bude zjistit si, zda má soused svou hospůdku úředně schválenou. Zajděte na stavební úřad a zjistěte, zda prostory, které pro venkovní posezení užívá, jsou pro tento účel také zkolaudovány. Pokud ne, stavební úřad musí zakročit v tom smyslu, že bude např. ukládat pokuty za užívání stavby v rozporu s povoleným účelem.

Lze se obrátit také na obecní úřad se stížností na narušení pokojného stavu. Ten je kompetentní vydat nařízení, aby byl obnoven stav předchozí – tedy než někdo začal klid v sousedství narušovat. Dále lze podat podnět na krajskou hygienickou stanici pro nadměrný hluk.

U většiny těchto prostředků bude však obtížná vymahatelnost úředních nařízení. A případné pokuty nemusí mít na provozovatele hospody požadovaný výchovný účinek. Pak už nezbývá než podat tzv. sousedskou žalobu k soudu. Soudní cesta však může být velmi zdlouhavá a nepříjemná pro obě strany.