Obchodování s Čínou: Odborník poradí, jak na to

Praha - Mezi hlavními důvody, proč se zaměřit na obchod s Čínou, bývají zmiňovány dobře zhodnocené investice, široká spotřebitelská základna, poptávka po kvalitním zboží z Evropy a stále relativně levná pracovní síla. Vstup na tento trh však není jednoduchý a vyžaduje přípravu. Na specifikách obchodování s nejlidnatější zemí světa jsme se zeptali podnikatelky Jany Yao, která se aktivně pohybuje v obchodní sféře mezi Českou republikou a Čínou.

Bez kapitálu to v byznyse nejde a v Číně to platí dvojnásob. Peněžní prostředky jsou důležité pro účast na veletrzích, náklady na dopravení vzorků produkce do Číny, tlumočení či výrobu propagačních materiálů. Základem dobrého obchodu je rovněž znalost obou zainteresovaných stran – v Číně se dá na první dojem a setkání. Pokud udělá firma dobrý dojem, budou jí brány pro obchod daleko víc otevřené. Odborníci se shodují, že vztahy založené na důvěře jsou v Číně daleko pevnější než ty, které jsou podloženy penězi či velikostí kontraktu.

Obchodovat s Čínou je podle některých odborníků stejné jako s ostatními zeměmi. Má však jistá specifika. Hlavní překážkou bude jazyková bariéra. Většina manažerů a zaměstnanců větších firem sice ovládá angličtinu na dobré úrovni, domlouvání složitých kontraktů, kdy musí být specifikovány technické parametry, může být přes třetí jazyk ale poměrně problematické. Pokud má firma dobrého tlumočníka a ve svém středu osobu, která je znalá čínského prostředí, jde vše daleko snadněji.

Co je nutné zvážit před vstupem na čínský trh?

Jana Yao: „Vzhledem k tomu, že se z i do Číny dováží opravdu velké množství výrobků, je třeba zvážit komoditu, kterou chce firma prodávat, není moc zastoupena, na trhu chybí, nebo která může být vylepšena, aby co nejvíce odpovídala požadavkům cílového zákazníka.“

Jak probíhá proces placení?

  • Při sepsání závazné objednávky se platí ve většině případů 30 procent z celkové ceny  zboží – jinak čínská strana na zakázce ani nezačne pracovat.
  • Jakmile je zboží hotovo, zabaleno a připraveno k uložení například kontejneru na loď, požaduje čínská strana dalších 40 procent z celkové ceny zboží.
  • Až se loď s kontejnerem blíží k přístavu určení, vyzve příjemce lodní společnost k zaslání originálů nákladních listů od zboží, aby zboží mohl příjemce vyzvednout a přepravit do Česka na celní úřad. Tyto originály budou zaslány čínským výrobcem, až příjemce uhradí zbývajících 30 procent, které chybí do stoprocentního zaplacení objednaného zboží.
  • Jakmile má příjemce v ruce originály nákladních listů, je již majitelem zboží. Větší obchody jsou zajištěny smluvně dokumentárním akreditivem u banky.

Na co se soustředit při dovozu zboží?

JY: „Nutností je prostudovat podmínky dovozu zboží do EU. Jde o licence, množstevní omezení dovozu, podmínky pro přepravu chemikálií a jiných nebezpečných látek. Většina informací se dá nalézt na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR, konkrétně na oddělení licenční správy. Informace je možné zjistit i na celním úřadě. Důležitou věcí je i zjistit si speciální podmínky pro dovoz v zemi, přes kterou je náklad převážen (jiné podmínky má celá Evropská unie a trochu jiné její jednotlivé státy).“

Jak vybrat dobrého obchodního partnera?

"Kvalitní partner se hledá těžko. Většinou se stává, že jsou české firmy pro Číňany moc malé a nesplňují jejich představy o velikosti obchodu. Firma proto musí asijský protějšek přesvědčit, že i když obchod v počátku nevypadá příliš objemně, tak se jedná o obchod do budoucna perspektivní a s čím dál větším objemem. Důvěru si pak firma získá tím, že vždy splní to, co slíbí. Pro kontakt se vyplatí zamířit na veletrh či výstavu. Nicméně nejlepší cestou je najít v Česku člověka, který již v Číně podniká a má kontakty.

Komunikace s úřady v Česku a Číně?

"V Číně probíhá komunikace výhradně s obchodním partnerem. Komunikace s úřady se vede v případě, že chce firma založit nějakou svoji pobočku. Mezi Českou republikou a Čínou funguje superlegalizace úředních dokladů – český doklad si necháte ověřit na Ministerstvu zahraničí ČR a s tímto ověřením se jde na čínskou ambasádu, kde tamní úředníci ověří podpisy úředníků ministerstva. S tímto potvrzením je pak doklad platný i v Číně.

Jakou roli hraje znalost čínštiny?

„Znalost jazyka hraje v obchodě i přes hojně používanou angličtinu naprosto zásadní roli. Už to, že čínštinu obchodník ovládá, ho staví do zcela jiné pozice.“

Čínské ekonomice se podařilo zastavit zpomalování ekonomického růstu. V roce 2012 však tamní HDP rostl o 7,8 procenta, což je nejpomalejší zvýšení od roku 1999. Pokles růstu trval celých 7 čtvrtletí. Nyní se zdá, že nastává postupné oživení. Z dlouhodobého hlediska je ale patrné, že Čína zpomaluje, což se podepisuje na celosvětové ekonomice. Asiaté se již tak nehrnou do financování amerického dluhu a podhodnocování tamní měny jüan už není všeobecný lék na lepší prodejnost čínského zboží na západních trzích.