Ropovod z Litvínova Projektem společného zájmu EU

Brusel - Prodloužení trasy ropovodu z Litvínova do německé rafinérie ve Spergau se stalo takzvaným Projektem společného zájmu Evropské unie. Oznámila to dnes Evropská komise. Díky tomu by se mohl projekt schválit rychleji a měl by mít také snadnější přístup k financím. Celkem takto označila komise skoro 250 projektů v EU. V Česku se to kromě ropovodu týká i přípojek plynovodů do Rakouska a rozvoje částí vnitrostátní elektrické sítě.

Označení Projekt společného zájmu má přinést především zkrácení schvalovacích procedur. Projekty totiž mohou trvat nejdéle 3,5 roku. Většinou přitom takové stavby vznikají i více než deset let. K projektu se navíc budou moci vyjadřovat občané a občanská sdružení. 

Snadnější by mělo být také financování. A to například prostřednictvím projektových dluhopisů, ale také přímo půjčkami. Na starosti to bude mít Evropská investiční banka (EIB), která může třeba podpořit záruku za dluhopisy, tedy jejich vyšší rating, ale také nižší úrokové sazby. 

Výhody takzvaného Projektu společného zájmu Evropské unie

  • zrychlené postupy plánování a udělování povolení (závazná lhůta v délce tří a půl let)
  • jako kontaktní místo pro postupy udělování povolení bude fungovat jediný příslušný vnitrostátní orgán
  • nižší správní náklady pro navrhovatele projektů i orgány díky větší racionalizaci postupu pro posuzování vlivů na životní prostředí za dodržování požadavků práva unie
  • větší transparentnost a větší účast veřejnosti
  • možnost získat finanční podporu v rámci nástroje pro propojení Evropy… Zajištění nezbytného financování ze soukromých a veřejných zdrojů, přičemž finanční prostředky by mohly být k dispozici již v roce 2014

Zdroj: europa.eu


V ČR se kromě ropovodu do Spergau označení týká třeba také plánů na 100 kilometrů plynovodu označovaného jako Stork II. mezi Libhoští, Hatí a Kedzierzynem v Polsku, spojením potrubí plynovodu mezi Břeclaví a Baumgartenem a Reinthalem v Rakousku,a 110 kilometrů zamýšleného plynovodu mezi jižními Čechami a rakouským Oberkappel. A kromě toho také toto označení poenese stavba vnitřních linek, rozvoden a trafostanic ve Vernéřově, Vítkově, Přešticích, Kočíně, Mírovce a Čebíně. 

Na seznamu Evropské komise je za Projekt společného zájmu EU označeno celkem 248 projektů. A to především ty, které jsou podle komise v zájmu budování jednotného energetického trhu a umožňují větší zapojení obnovitelných zdrojů. Představený seznam musí do tří měsíců potvrdit či odmítnout Evropský parlament a členské země, změny v něm ale dělat nesmí. 

Úplný seznam Projektů společného zájmu najdete ZDE.

Eurokomisař pro energetiku Günther Oettinger:

„Musíme zajistit, aby se naše omezené prostředky používaly rozumným způsobem a peníze z EU šly tam, kde dokážou přinést evropským spotřebitelům největší prospěch.“


Na podporu projektů bude z fondu pro propojení Evropy Connecting Europe Facility (CEF) vyčleněno pro roky 2014 až 2020 přes 5,8 miliardy eur (více než 150 miliard korun).