Daně nemusí být nízké. Hlavně ať se nemění, říkají firmy

Praha – Více než 70 procent firem považuje za problém tuzemského podnikatelského prostředí vysokou daňovou nejistotu. Je to větší podíl než v zemích regionu EMEA, tedy Evropy, středního východu a Afriky, kde se s daňovou nejistotou potýká v průměru 60 procent podniků. Jak navíc ukázal průzkum společnosti Deloitte mezi tisícovkou respondentů z 25 zemí, firmy ani tak nestojí o nižší daně; prioritou pro ně je, aby byl daňový systém stabilní.

Větší jistota ohledně budoucnosti daňového systému, jeho zjednodušení a větší předvídatelnost a lepší spolupráce s daňovou správou – to jsou hlavní faktory, které by podle firem oslovených v průzkumu měly pozitivní dopad na obchodní vztahy a celkovou konkurenceschopnost Česka.

Respondenti z tuzemska se podobně jako v zemích EMEA jednoznačně shodli na tom, že hlavní příčinou daňové nejistoty jsou časté změny v legislativě a nejednoznačnost, nedostatky, případně náhlé zvraty stanovisek daňové správy. Celkem čtyři z deseti oslovených firem v ČR zároveň uvedly, že daňová nejistota je v ČR větší než v ostatních evropských zemích.

„Zajímavým výsledkem průzkumu je, že respondenti v zásadě příliš nestojí o snižování daní a pobídky, ale spíše o stabilní, jednoduchý a předvídatelný daňový systém,“ uvedla ředitelka daňového oddělení Deloitte Radka Mašková a dodala: „Velké firmy, hlavně nadnárodní firmy, se potřebují na daňové změny připravit dopředu s dostatečným časovým předstihem. Pokud se mění nastavení na poslední chvíli, tak je to pro ně samozřejmě velice problematická situace.“


Češi ve srovnání se svými sousedy kladně hodnotí svůj vztah s finančními úřady. Naopak nejhorší vztahy mají s berními úředníky firmy z Polska. „V ČR obecně panuje mírná spokojenost se vztahy s finančními úřady – za dobrý jej uvedla více než polovina dotázaných (56,8 procenta). Oproti roku 2012 je nicméně patrné celkové zhoršení vztahů s finančními úřady,“ upřesnil Petr Neuschl z oddělení nepřímých daní Deloitte.

Z průzkumu dále vyplynulo, že Česká republika patří mezi země, kde probíhá nejméně daňových kontrol. Zatímco v Německu bylo v posledních třech letech kontrolováno daňovou správou 74 procent firem, v Polsku 81 procent a v Rakousku 85 procent, v Česku to bylo pouze 54,5 procenta společností.

Video Komentář Radky Maškové
video

Komentář Radky Maškové