Výsledek kontroly solárních elektráren: 56 trestních oznámení

Praha – Při kontrole 183 fotovoltaických elektráren zjistil Energetický regulační úřad (ERÚ) závažné nedostatky u 28 procent z nich. Podává proto kvůli tomu 56 trestních oznámení. Některá míří i na elektrárny ze skupiny ČEZ. Bez chyb nicméně neprošel kontrolou ani jeden z prověřovaných zdrojů.

Kontroly zahájil ERÚ letos v květnu. Týkaly se 183 licencí vydaných v závěru roku 2010 (tedy těsně před tím, než nově zapojeným parkům klesla finanční podpora) s celkovým instalovaným výkonem 645 MW a celkovou výší podpory 165 miliard korun. Ročně tak tyto elektrárny jen na podpoře získají devět miliard.

„Na základě výsledků těchto kontrol jsme podali 56 trestních oznámení přímo na policejní prezidium, která se týkají elektráren s celkovým instalovaným výkonem 240 MW a celkovou roční výší podpory tři miliardy korun. Trestní oznámení byla podána i na některé elektrárny, které patří do skupiny ČEZ,“ informovala šéfka ERÚ Alena Vitásková. Bližší informace k tomu, o jaké elektrárny se konkrétně jednalo, odmítla sdělit.

Kromě toho ERÚ předal dalších 120 spisů Nejvyššímu státnímu zastupitelství k další analýze. Ty se týkají fotovoltaických elektráren s celkovým instalovaným výkonem 500 MW a roční výší podpory 6,5 miliardy korun. Regulátor má nejčastěji pochybnosti u kolaudací a rozhodnutí stavebního úřadu. Přiznává ale i systémové selhání státu.

Alena Vitásková, předsedkyně ERÚ:

Alena Vitásková„Obdrželi jsme podněty i od vnímavých občanů, kteří nám podali skutečně velmi podrobné informace, na základě kterých jsme téměř bez jakýchkoliv hlubších kontrol mohli podávat trestní oznámení.“


„Já si myslím, že Energetický regulační úřad se snaží dělat svou práci, a věřím, že postupuje jako nestranný a nezávislý regulátor, aniž by měl nějaké politické nebo společenské zadání. Zároveň je nutné podtrhnout informaci, která vyplývá z dnešní tiskové konference, a sice, že našel pochybení jak u samotného Energetického regulačního úřadu, tak u stavebních úřadů, případně distribučních společností,“ komentoval v rozhovoru pro ČT24 výsledky šetření Martin Sedlák, výkonný ředitel Aliance pro energetickou soběstačnost.

Na to upozornil i mluvčí České fotovoltaické průmyslové asociace (CZEPHO) Miloš Cihelka. „Pro náš sektor je potěšitelné, že není zmiňován jediný příklad porušení zákona některým z provozovatelů fotovoltaických elektráren,“ tvrdí Cihelka.

Mluvčí ČEZu pro obnovitelné zdroje Martin Schreier uvedl, že firma žádné oznámení neobdržela. Podle jeho slov zatím kontroly ERÚ ani Státní energetické inspekce neshledaly žádné nesrovnalosti na fotovoltaických zdrojích společnosti ČEZ.

Soláry, nad kterými slunce nezapadá?

Tím ale výsledky kontroly nekončí. Regulační úřad navíc odhalil 233 solárních elektráren s podezřele vysokým množstvím vyrobené elektřiny, které vysoce překračuje průměrné roční využití instalovaného výkonu.

„Identifikovali jsme 233 licencovaných subjektů, jejichž celkový instalovaný výkon činí přes pět MW a celková vyplacená podpora v roce 2012 pro ně byla přes 150,2 milionu korun. Proto jsme se obrátili na Státní energetickou inspekci se žádostí o prověření oprávněnosti vyplácet podporu,“ upřesnila Vitásková. Podezřele vysoké hodnoty v údajích za rok 2011 přitom úřad identifikoval u přibližně 1 500 elektráren už na začátku letošního léta.

Video Kontroly solárů tématem Událostí
video

Kontroly solárů tématem Událostí

Kontroly solárů tématem Událostí

14.11.2013 U

ERÚ podal 56 trestních oznámení v souvislosti se solárními elektrárnami

Martin Sedlák z Aliance pro energetickou soběstačnost hostem Studia ČT24

Brífink předsedkyně ERÚ

ERÚ prověřoval také správnost údajů vykazovaných v oblasti kombinované výroby elektřiny a tepla. U těchto zdrojů je totiž klíčovým parametrem pro získání státní podpory úspora energie – vysoce účinné zdroje tedy dostávají vyšší podporu. Při kontrole výkazů od operátora trhu však úřad zjistil chyby ve vykazování úspor energie i celkové účinnosti.

„Regulátor zjistil na základě kontroly výkazů, že více než třetina výkazů u zdrojů nad pět MW vykazuje jiné hodnoty, než jsme dle technických parametrů vykazovaných v minulosti očekávali,“ poznamenala Vitásková. Podle ERÚ tak velké zdroje nárokovaly výplatu výrazně vyšší, než odpovídalo odhadům úřadu – neoprávněně mohlo prý být vyplaceno až 200 milionů korun. I v tomto případě dal regulátor podnět Státní energetické inspekci.