NKÚ našel chyby v účtování MPO, jde o položky za 71 miliard

Praha - Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) špatně zúčtovalo více než desetinu údajů v takzvaném pomocném analytickém přehledu za rok 2012. Zjistil to Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ). Jde o položky za víc než 71 miliard korun. Předpisy pro tvorbu přehledu jsou podle úřadu nejasné - za chyby proto podle něj nemůže jen ministerstvo.

„Kontroloři zjistili, že téměř 11 procent údajů v objemu 71 miliard korun bylo zatíženo nesprávnostmi přenesenými do pomocného analytického přehledu z chyb vzniklých při vedení účetnictví ministerstva,“ uvedla mluvčí NKÚ Olga Málková.

Jde o systémový problém

Na vině podle úřadu není jen ministerstvo. „Novela vyhlášky, která definuje konkrétní povinnosti zpracovatelů pomocného analytického přehledu, vyšla ve sbírce zákonů 28. prosince 2011. Zpracovatelé tak měli jen čtyři dny na to, aby provedli potřebné organizační a technické změny,“ uvedla mluvčí NKÚ. Tvorbu přehledu navíc podle ní z významné části upravuje právně nezávazný dokument ministerstva financí. „NKÚ tento fakt pokládá za systémový problém,“ doplnila.

Na nejasnosti v předpisech se odvolává i samo ministerstvo. „Chyby, které byly zjištěny a vedly k nesprávnému sestavení výkazů, se dají rozdělit na chyby v účetnictví a chyby, které vznikly nejednoznačností účetních předpisů. Tyto nepřesnosti nevedly k zásadnímu zkreslení účetních výkazů,“ prohlásil mluvčí ministerstva Filip Matys. „Zjištěné chyby a nepřesnosti byly z větší části odstraněny již v průběhu letošního roku, aby se neopakovaly ve výkazech za rok 2013,“ doplnil. Ministerstvo podle něj konzultovalo postupy s NKÚ a ministerstvem financí, zpřesnilo vlastní kontroly a personálně posílilo oddělení účetnictví a financování.

Nejvyšší kontrolní úřad
Zdroj: ČT24
Autor: Jan Langer

Kvůli nejednoznačnosti účetních předpisů nemohli kontroloři vyhodnotit správnost čtvrtiny údajů v přehledu ministerstva průmyslu a obchodu v objemu 168 miliard korun. „Nejasná aplikace předpisů tak představuje největší riziko pro využitelnost údajů přehledu,“ míní Málková.

Pomocný analytický přehled musí od loňského roku určité instituce sestavovat a posílat do centrálního systému účetních informací státu. „Údaje jsou určeny pro monitorování a řízení veřejných financí a měly by sloužit k predikci vládního deficitu a dluhu a pro plnění vykazovacích povinností ČR vůči mezinárodním institucím, zejména Eurostatu. Proto má kvalita údajů přehledu zásadní význam,“ sdělila mluvčí NKÚ.