Dotace v ohrožení, řadě obcí se rozpočtové provizorium nevyhne

Praha - Desítky měst a obcí po celém Česku budou od 1. ledna hospodařit s rozpočtovým provizoriem. Jejich zastupitelé se totiž na podobě obecních rozpočtů nedohodli nebo je nestihli schválit. V některých případech to ale může ohrozit dlouhodobé projekty a čerpání dotací z evropských fondů.

Na jihu Moravy se rozpočtové provizorium týká třeba Jevišovic nebo Hrušovan, kde zastupitelé rozpočtové provizorium schválili už v listopadu. Podobná situace je také v Moravském Krumlově. Tam chtějí zastupitelé o řádném rozpočtu jednat až v lednu nebo únoru, aby měli k dispozici přesné údaje o hospodaření města za předcházející rok.

Také Hodonín bude hospodařit v provizoriu, a to kvůli tomu, že se zastupitelé nesešli v řádném počtu, aby rozpočet mohli schválit. V Tišnově pak může provizorium ohrozit některé dlouhodobé projekty. „My jsme s opozicí dlouho diskutovali v rámci projednávání na zastupitelstvu města. Přestože jsme předložili rozpočet poměrně reálný, tak i bez vznesení konkrétních návrhů na jeho úpravu byl většinou zastupitelstva neschválen,“ podotkl starosta Tišnova Jan Schneider.

Důvodů neschválení návrhu bylo podle starosty hned několik – jednak zapojení rozpočtových rezerv z minulých let a jednak investice. „Byla tu výtka, že návrh obsahuje příliš mnoho investic, které není možné zvládnout,“ řekl Schneider. Problém může nyní nastat u financování dvou hlavních projektů – zateplení centra sociálních služeb a rozšíření Základní školy Smíškova.

S rozpočtovým provizoriem bude hospodařit řada měst v Česku, týká se to prakticky všech krajů – i hlavního města Prahy, kde některé městské části nemají ke konci roku schválený řádný rozpočet.

Video Studio 6: Obce v rozpočtovém provizoriu
video

Studio 6: Obce v rozpočtovém provizoriu