Čerpání peněz z EU - nemizející slabina ČR

Praha - V čerpání peněz z Evropské unie má Česko stále velké mezery. Bohužel ji to stojí miliardy korun, které by se daly proinvestovat do oborů napříč českým trhem. V závěru loňského roku zbývalo poslat do Bruselu k proplacení projekty za celkem 2,79 miliardy eur (podle tehdejšího kurzu 76,34 miliardy korun), aby se splnil limit pro rok 2013. "Co se nezvládne vyčerpat z tohoto limitu, nebo ochránit uplatněním některých záchranných opatření, ČR nenávratně ztratí," upozornil Marek Ženkl z odboru komunikace MMR.

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) zveřejnilo zprávu o čerpání prostředků Evropské unie. Celkový výsledek však není příliš uspokojivý. Česko muselo loni i kvůli doplácení za projekty z předchozích dvou až tří let vyčerpat minimálně 16,95 miliardy eur (464,34 miliardy korun). Částka 76,34 miliardy korun však ke konci roku 2013 stále nebyla využita a pravděpodobně tedy propadne.

Čím se dají nevyužité peníze ochránit?

  • Uplatněním článku o živelních pohromách, které umožní některé projekty zdržené loňskými povodněmi proplácet o něco déle.
  • Přesuny peněz mezi jednotlivými operačními programy (Jeden takový však Evropská komise na konci loňského roku zakázala. Česko se snažilo prosadit přesun 3,7 miliardy korun z nejvíce problémového OP Životní prostředí do OP Doprava. Peníze měly sloužit na budování metra. Bruselu se však tento projekt nezdál dost ekologický, takže přesun zamítl). „My jsme udělali vše, co chtěla EK. Že to na konec nebylo převedeno, je komplikace, se kterou se budeme muset vypořádat,“ potvrdil mluvčí ministerstva životního prostředí Matyáš Vitík.

Životnímu prostředí na začátku prosince zbývalo k vyčerpání 898,3 milionu eur (24,6 miliardy korun), z limitu pro loňský rok totiž během jedenácti měsíců zvládlo vyčerpat pouze 71,5 procenta určených peněz. „Ztráta určitě nebude v takové výši, bude v řádu jednotek miliard korun. Věříme, že ji snížíme na co největší minimum,“ doplnil Vitík.

Projekt financovaný z Evropské unie
Zdroj: ČT24

Kde hrozí ztráty?

  • OP Životní prostředí
  • OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
  • OP Lidské zdroje a zaměstnanost
  • OP Technická pomoc
  • OP Integrovaného operačního programu

Domácí příjemci dotací z evropských fondů v současném programovém období 2007 až 2013 získali k začátku loňského prosince 498 miliard korun. Jde o 61,6 procenta z celkové částky, kterou má Česko v těchto letech k dispozici. Od začátku loňského roku do konce listopadu tak na účtech úspěšných žadatelů o dotaci přibylo 85,5 miliardy korun.

Z celkové dosud vyplacené částky požádalo ministerstvo financí Evropskou komisi o zpětné proplacení 330,2 miliardy korun. V období 2007 až 2013 může Česko z Bruselu podle aktuálního kurzu získat přes 808 miliard korun.