Biometrické podpisy: konec papírování a falšování

Praha - Banky i další firmy začínají zavádět biometrické podpisové vzory. Takový podpis má ochránit klienty před případnými pokusy o zfalšování, navíc umožní odbourat papírové dokumenty. Zákazníci bankovních domů se ke všem podepsaným listinám dostanou kdykoli budou potřebovat - prostřednictvím internetového bankovnictví. Hlavním impulsem k využívání tohoto druhu podpisu je bezpečnost, jednoduchá archivace, šetrnost k přírodě a především nižší náklady.

Jak se takový biometrický podpisový vzor vytvoří? Klient se musí podepsat na tzv. SignPad, a to šestkrát po sobě. Finální podpisový vzor je tvořen průnikem těchto šesti „variant“.

Biometrický podpisový vzor uvítají také lidé, kteří se podepisují pokaždé trochu jinak - při každém jeho použití si totiž systém vyhodnotí změny, a pokud jsou přijatelné, pak je započítá do již vytvořeného vzoru. Podle průzkumů má až šedesát procent lidí problém svůj klasický podpisový vzor napodobit.

K úspěšnému ověření biometrického podpisu je nutné získat shodu ve výši osmdesáti procent. Každý klient má na zadání správného podpisu tři pokusy, pak je nutné vytvořit vzor nový. V biometrickém podpisu je zaznamenáno více než jen grafická podoba – třeba rychlost podpisu, tlak či zrychlení. Zfalšovat takový podpis je podle expertů velmi obtížné. 

Nový systém je také ekologický - dokumenty není třeba tisknout ani vytvářet další kopie při jejich ztrátě. Smlouvy s podpisem zůstanou v internetovém bankovnictví. Banky nicméně klienty ujišťují, že jim kdykoliv na požádání veškeré smlouvy či jejich návrhy dají i v papírové podobě. 

Důležitý cíl pro firmy - úspora nákladů a větší přehlednost

„Kromě úspor na tisku dokumentů připadají v úvahu také úspory na archivaci související i s administrativní zátěží pro obsluhující bankéře. Ti pak budou mít více času na poskytování špičkových služeb našim klientům,“ potvrdil serveru iHNED.cz Štěpán Pittauer, projektový manažer GE Money Bank. Většina bank na českém trhu se postupně snaží odstranit z používání „papírovou formu“ smluv.