NKÚ: Ministerstvo životního prostředí příliš utrácelo za konzultace

Praha - Náklady ministerstva životního prostředí na konzultační, poradenské a právní služby během dvou let vzrostly víc než dvojnásobně, jak zjistil Nejvyšší kontrolní úřad. Celkem za ně v období 2010 a 2012 resort zaplatil přes 100 milionů korun. Externistům přitom podle NKÚ platil za služby, které mohli zajistit jeho vlastní zaměstnanci.

NKÚ ministerstvu například vytýká, že v letech 2011 a 2012 zaplatilo dvěma externím poradcům 848 000 korun za mediální služby. „A to přesto, že ke konci roku 2012 disponovaly odbor kabinetu ministra a odbor tiskový a marketingu celkem dvaceti pěti zaměstnanci,“ prohlásila mluvčí úřadu Olga Málková.

Navíc v roce 2011 měl resort zaplatit 240 000 korun za právní služby externí společnosti, jejíž hodinové sazby se pohybovaly od 5 878 korun do 12 747 korun. Ministerstvo přitom kontrolorům nepředložilo žádné dokumenty, které by dokládaly splnění objednávky.

  • Mluvčí ministerstva Matyáš Vitík naopak tvrdí, že se ušetřilo na platech a poradenské služby se využívaly ke kontrolám Operačního programu Životní prostředí. Ten se loni potýkal s největšími problémy v čerpání evropských dotací.

NKÚ upozorňuje: Hromadné propouštění a pak zase nabírání zaměstnanců

Kontroloři také zjistili, že ministerstvo mezi roky 2010 až 2012 ukončilo pracovní poměr s 427 zaměstnanci a za odstupné vyplatilo celkem 18,4 milionu korun. Ve stejném období přitom 318 zaměstnanců přijalo. „V těchto letech zároveň výrazně vzrostl počet dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Za zmíněné tři roky jich ministerstvo uzavřelo celkem 346 a vyplatilo za ně odměny ve výši téměř 18 milionů korun,“ uvedl úřad.

Matyáš Vitík, mluvčí ministerstva životního prostředí

„Některé věci budeme rozporovat, protože s nimi nesouhlasíme. Na některé jsme si vzali ponaučení. Komunikace s NKÚ probíhá prakticky neustále.“


Náklady na odměny za takzvanou práci na dohodu podle NKÚ meziročně markantně rostly, například mezi roky 2011 a 2012 o 90 procent. V některých případech šlo přitom podle kontrolního úřadu o běžnou administrativní práci, kterou mohlo ministerstvo zabezpečit vlastními zaměstnanci.

NKÚ kritizuje i nákup fotorámečků za 14 tisíc

Ministerstvo mělo také nakoupit například 73 fotorámečků za 113 000 korun. Jejich cena se pohybovala od 592 korun do 14 760 korun za kus. V době kontroly přitom sloužilo svému účelu jen šest z nich, 64 rámečků bylo ve skladě a tři se zaměstnancům ministerstva nepodařilo dohledat.

KOMPLETNÍ ZPRÁVU NKÚ SI MŮŽETE PROHLÉDNOUT ZDE.


NKÚ se zaměřil i náklady na společenské akce organizované ministerstvem. V roce 2010 například resort sídlící v pražských Vršovicích zaplatil téměř dva miliony korun za vánoční besídky pro děti v Praze a Ostravě. „Ve smlouvách ani fakturách přitom není položkový rozpis toho, za co ministerstvo peníze vyplatilo, ani další relevantní údaje jako například počet účastníků besídek,“ uvádí se v závěrečné zprávě úřadu.

Kontroloři poukazují taky na nedostatky ve smlouvách o pronájmu nebytových prostor v sídle ministerstva nebo v účetnictví a inventarizaci. „Ve třech případech za celkem čtyři miliony korun kontroloři konstatovali, že došlo k porušení rozpočtové kázně. Oznámili je proto příslušnému finančnímu úřadu,“ dodala Málková.