Babiš chystá omezení paušálů, sazby jsou prý příliš vysoké

Praha - Vláda chce živnostníkům omezit 60procentní výdajový paušál maximální částkou, podobně je to zavedeno již nyní u nižších sazeb paušálů. O konkrétní výši se podle Lidových novin bude ještě vyjednávat. Kromě zastropování uplatňovaných výdajů je ale stále ve hře i snížení samotné procentní sazby. „Analýzy, které máme k dispozici, a počet živnostníků, kteří paušály využívají, mohou indikovat, že sazby jsou příliš vysoké,“ potvrdila náměstkyně ministra financí Simona Hornochová.

Ministerstvo financí si chce posvítit na paušály týkající se všech živností, krom řemeslných. Tato skupina zahrnuje například fotografy, překladatele, průvodce či tlumočníky. K jejich 60procentnímu paušálu by měl totiž přijít finanční strop, který se bude moct tímto paušálem maximálně odečíst.

Výše paušálů podle druhů příjmů:

  • 80 % z příjmů ze zemědělství, lesnictví a vodního hospodářství.
  • 80 % z příjmů ze živností řemeslných.
  • 60 % z příjmů u ostatních živností.
  • 40 % z příjmů podle zvláštních předpisů, nezávislých povolání a z autorských práv. Maximálně lze odečíst 800 000 korun (tomu odpovídá příjem 2 000 000 korun). K příjmům přesahujícím tento limit se při použití paušálu již žádné výdaje neuplatní.
  • 30 % z příjmů z pronájmu majetku zařazeného v obchodním majetku. Maximálně lze odečíst 600 000 korun (tomu odpovídá příjem 2 000 000 korun).

Více se o paušálech dočtete v sekci PORADNA.


„V tuto chvíli hodláme zastropovat zbývající 60procentní paušál. Naopak nechceme stanovovat strop u paušálu 80 procent, který se týká řemeslníků a zemědělců,“ řekla LN Hornochová.

Výdajové paušály usnadňují podnikatelům placení daní, nemusí si totiž schovávat všechny doklady a pro výpočet daně stačí znát celkové příjmy. Pokud má tedy někdo celkový roční příjem 200 tisíc korun a uplatní si 60procentní paušál, tak mu vyjdou roční náklady ve výši 120 tisíc korun. Z toho je vidět, že čím vyšší je sazba, tím nižší daně nebo pojištění potom živnostníci platí.

Výdajový paušál může uplatnit každý poplatník, ale způsob uplatnění výdajů nelze během roku měnit. Paušály jsou výhodné pro toho poplatníka, jehož skutečné výdaje jsou menší než příslušný paušál. Zahrnují veškeré výdaje vynaložené v souvislosti s dosahováním příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti. Při jejich využití již nelze uplatnit žádné další konkrétní výdaje.

Pokud osoby samostatně výdělečně činné využijí výdajové paušály, nemohou současně uplatnit daňové slevy na dítě a na manžela/manželku. Toto opatření zvýší odvodové povinnosti poplatníků. Zůstane však zachována možnost využívat další úlevy: základní slevu na poplatníka, slevy pro tělesně postižené nebo možnost odečítat úroky z úvěru na bydlení od daňového základu.