Dlužili jste? Z registru dlužníků se jen tak nedostanete…

Praha – Možná už se vám to někdy stalo. Chtěli jste si koupit pračku na splátky nebo sjednat tarif u mobilního operátora a tam vám řekli: smlouvu s vámi neuzavřeme, jste veden v registru SOLUS jako dlužník. Ano, před lety jste se opozdili se splácením půjčky, ale dluh už je dávno uhrazen. Jenže co teď? Jak žádat o výmaz z registru dlužníků? A může vůbec registr zveřejňovat informace o vašich dluzích?

Zdroj: ISIFA/Thinkstock Autor: iStock/catherinka

Registr dlužníků SOLUS shromažďuje údaje pouze o těch občanech, kteří dlouhodobě neplní své smluvní závazky u členů sdružení SOLUS. Mezi členy figurují velké banky, nebankovní společnosti, stavební spořitelny, mobilní operátoři i energetické firmy.

Když dlužník své závazky uhradí, z registru ale nezmizí okamžitě. „Pokud občan již závazek po splatnosti uhradil, v takovém případě běží lhůta pro výmaz, která trvá tři roky, v případě dluhu ze služeb elektronických komunikací jeden rok,“ upřesnil mluvčí sdružení SOLUS Miroslav Beneš. Podmínkou výmazu je tedy kromě úhrady dlužné částky také uplynutí stanovené lhůty.

Jenže podle nezávislých expertů by tomu tak být nemělo. Postup, kdy k výmazu údajů nedochází ihned po zaplacení celé dlužné částky, ale až s časovou prodlevou, je v rozporu se zákonem. „Likvidaci osobních údajů je jejich správce povinen provést, jakmile pomine účel, pro který byly osobní údaje zpracovány, a tuto likvidaci musí správce provést neprodleně,“ míní právník Petr Šustek. Jinými slovy, pokud jste svůj dluh uhradili, není důvod, abyste byli v registru dlužníků nadále vedeni.

Máte další otázky ohledně dluhů či exekucí? Zajímají vás jiná témata z oblasti ekonomiky nebo práva? Své otázky a náměty nám posílejte do Poradny.


A navíc registry mohou zveřejňovat údaje o dlužnících pouze s jejich souhlasem. Rozhodl o tom loni v říjnu Úřad pro ochranu osobních údajů. Ani s jeho rozhodnutím ale registr nesouhlasí. „Aktuálně běží dvě správní žaloby vůči Úřadu na ochranu osobních údajů, do rozhodnutí soudu se nebudeme k této otázce vyjadřovat,“ prohlásil Beneš.

Nicméně dokud soud v žalobě nerozhodne, rozhodnutí Úřadu pro ochranu osobních údajů zůstává platné. Úřad pokračuje v kontrolách a povinnost vymazat z registru ty dlužníky, kteří se zveřejněním svých údajů nedali souhlas, po provozovatelích seznamů dlužníků vymáhá.

Mnoho osob, které jsou uvedeny v registrech dlužníků, si ale neuvědomuje, že souhlas s uveřejněním údajů v registrech dlužníků byl z jejich strany dán. Často totiž nebývá přímo součástí smlouvy, ale je uveden například ve všeobecných obchodních podmínkách. A ruku na srdce, kdo z nás pečlivě čte obchodní podmínky? Ale i svůj souhlas můžete kdykoli odvolat a registr je v takovém případě povinen zápis vymazat.

„Jestliže registr bez zbytečného odkladu tyto údaje neodstraní, je možné se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění opatření k nápravě,“ doporučuje právník Šustek. Úřad může správci nebo zpracovateli těchto údajů vedle opatření k nápravě uložit i pokutu, a to až do výše pěti milionů korun.

Z registru dlužníků krok za krokem

  • Doplaťte dluh společnosti, která vás do evidence dlužníků SOLUS nechala zapsat, měli byste mít informaci, která společnost vás do registru vložila a kvůli jaké dlužné částce.
  • Zrušte smluvní vztah s touto společností.
  • Současně se žádostí o zrušení smluvního vztahu pošlete společnosti, která vás do registru nechala zapsat, odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.
  • Požádejte registr o výmaz údajů. Pokud jste souhlas s poskytnutím údajů registru dlužníků neposkytli, písemně požádejte registr o výmaz svých údajů s odkazem na tuto skutečnost.
  • Jestliže registr bez zbytečného odkladu údaje neodstraní, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění opatření k nápravě. Úřad může současně správci nebo zpracovateli těchto údajů vedle opatření k nápravě uložit i pokutu, a to až do výše pěti milionů korun.
  • S žalobou na ochranu osobnosti se můžete obrátit i na soud a dokonce žádat přiměřené finanční zadostiučinění.