Doporučení EK: Česko má zjednodušit daňový systém

Brusel – Česko by mělo zjednodušit svůj daňový systém a vylepšit výběr daní. Ještě letos by také měl být přijat zákon o státní službě. Praze to doporučuje Evropská komise v pravidelném každoročním hodnocení. Materiál apeluje také na potřebu zajistit dlouhodobou udržitelnost penzijního systému či posílení efektivity a výkonnosti úřadů práce. Evergreenem je pak boj proti korupci. Komise dnes také doporučila ukončit řízení kvůli nadměrnému deficitu vedené vůči České republice, které bylo zahájeno v roce 2009. Návrh komise projednají ministři financí unijních států v červnu.

Video Česko má podle EK zjednodušit daňový systém
video

Česko má podle EK zjednodušit daňový systém

Česko má podle EK zjednodušit daňový systém

U, 2.6.

Julie Hrstková: Daňový systém v Česku není předvídatelný

Expert: Část daňového systému vychází z evropské legislativy

Služební zákon, jehož přijetí je jednou z podmínek budoucího čerpání prostředků z evropských fondů, by měl podle komise zajistit stabilní, výkonnou a profesionální státní administrativu. Samotné čerpání evropských fondů je prý také potřeba zlepšit, především zjednodušením celého systému, zvýšením jeho kapacit a vyřešením možných konfliktů zájmů. 

Zjednodušení daňového systému by mělo snížit náklady na výběr daní, při kterém komise doporučuje více se soustředit na daň z přidané hodnoty. Daň z příjmů by prý bylo dobré lépe sladit se zdravotními a sociálními odvody. Bod doporučení týkající se daní zmiňuje také potřebu snížit vysoké daňové zatížení práce, především pro nízkopříjmové skupiny. Zdanění by se prý mělo přesunout do oblastí, které méně poškozují růst, zmíněny jsou ekologické daně či daň z nemovitosti. 

Dokument zmiňuje také potřebu dalšího snižování rozdílů zdanění mezi zaměstnanci a osobami samostatně výdělečně činnými. 

Komentátorka HN Julie Hrstková

„Daňový systém je nejen složitý, ale také nepřehledný a nepredikovatelný. Teď např. máme schválený zákon od minulé vlády o vzniku jednotného inkasního místa, ale tato vláda už odeslala návrh, že by se tento zákon zrušil. Těch změn je příliš mnoho a v Česku neexistuje daňová předvídatelnost.“  


Česko by také mělo zrychlit růst věku odchodu do důchodu a jasněji jej spojit se změnami v očekávané délce dožití. Praha by se měla soustředit na posílení zaměstnanosti starších pracovníků a zabývat se způsobem indexace penzí. Určitá opatření by prý ČR měla přijmout také v řízení zdravotnictví, především pokud se týká snahy zmenšovat náklady například v nemocniční péči. 

Komise doporučuje zatraktivnění učitelské profese, ale také podporu škol s žáky z nižších příjmových skupin. Zmíněna je také potřeba zapojení sociálně znevýhodněných a romských dětí, především na nižších stupních škol. Další doporučení se týkají vyššího vzdělávání, kde by jak akreditace, tak i řízení a financování mělo přispívat nejen ke kvalitě, ale také relevantnosti vůči požadavkům trhu.

Sobotka odmítá prodloužení věku odchodu do důchodu

„Řada z těchto doporučení je ve vzácné shodě s cíli vládního programu,“ komentoval dokument Evropské komise premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). Podle něj se česká vláda snaží bojovat s daňovými úniky a usiluje o zvýšení počtu míst v mateřských školkách. Premiér přivítal důraz komise na posílení investic, odmítl ale doporučené prodloužení věku odchodu do důchodu. „My máme opačný problém. Je to otázka pracovních míst pro mladé absolventy a jak starší pracovníky udržet na trhu práce do doby, než dosáhnou důchodového věku,“ řekl Sobotka.