Podnikateli se nedaří, dosáhne na dávky?

Praha - Asi každý ví, že když ho zaměstnavatel propustí, může se na úřadu práce přihlásit o dávky. Stejně tak v případě, že sice pracujeme, ale vyděláme si tak málo, že výplata sotva stačí na zaplacení bytu. Jak je to ale v případě, že pracujeme na živnostenský list a posledních pár měsíců se prostě nedaří? Můžeme požádat o podporu, příspěvek na bydlení nebo dávky pomoci?

„Pracuji na živnostenský list, za poslední tři měsíce jsem si ale nevydělal ani korunu. Zatím žiju z úspor, ty se ale tenčí. Můžu požádat o příspěvek na bydlení?“ ptá se čtenář naší Poradny pan Kamil.


Jednou z možností, jak řešit tuto svízelnou situaci, je přerušit podnikání. Oznámení o přerušení podnikání je třeba doručit příslušené správě sociálního zabezpečení, ta pak vystaví potvrzení o vyměřovacím základu. Z toho se „bývalému“ podnikateli vypočítá podpora stejným způsobem, jako je tomu u propuštěných zaměstnanců. Během prvních dvou měsíců tak bude mít nárok na 65 % svého předchozího průměrného měsíčního výdělku, další dva měsíce na 50 % a po zbytek podpůrčí doby (tedy po dobu dalšího měsíce až 7 měsíců v závislosti na věku žadatele) na 45 % výdělku.

Roli hraje délka podnikání

Při stanovování výše podpory nicméně hraje důležitou roli také délka podnikání. Pokud žadatel vykonával samostatnou výdělečnou činnost alespoň jeden rok předtím, než požádá o podporu v nezaměstnanosti, vypočítá mu úřad práce podporu z jeho posledního vyměřovacího základu. Důvody ukončení samostatné výdělečné činnosti přitom úřad práce nezjišťuje.

„V případě výkonu této činnosti po dobu kratší než jeden rok, kdy vyměřovací základ nelze stanovit, vypočte úřad práce podporu v nezaměstnanosti místo toho ze stanovené průměrné mzdy v národním hospodářství,“ upřesnila mluvčí Generálního ředitelství Úřadu práce ČR Kateřina Beránková. Tuto částku vyhlašuje ministerstvo práce a sociálních věcí a pro letošní rok činí 24 622 korun.

Čekání na zákazníka

Jenže co když podnikatel doufá, že už příští měsíc by mohly přijít nové zakázky, a přerušovat podnikání se mu proto nechce? „I osoba samostatně výdělečná činná může požádat o dávky ze systému sociální podpory, konkrétně u příspěvku na bydlení ovšem hraje roli více faktorů - počet společně posuzovaných osob, výše jejich příjmů, výše nákladů na bydlení a podobně,“ vysvětlila Beránková. Částky se posuzují za předchozí čtvrtletí.

Nevíte, o jaké dávky můžete žádat? Jak si poradit s nečekanou výpovědí nebo co po vás může chtít váš zaměstnavatel? Posílejte své dotazy do Poradny portálu ČT24. Odpovědi na ty nejzásadnější uveřejníme.


Ale pozor, i když si pan Kamil za poslední tři měsíce fakticky nevydělal ani korunu, pokud živnost neodhlásil, bude mu úřad práce při posuzování nároku na dávky určitou částku do příjmů za rozhodné období započítávat. Půjde o polovinu průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství, letos tedy o 12 500 Kč. Kromě příspěvku na bydlení platí stejný režim i pro dávky v hmotné nouzi, tedy například příspěvek na živobytí. Na dávky tak nemusí dosáhnout každý.

„Nejlepším řešením je poradit se na příslušném úřadu práce v místě bydliště žadatele,“ doporučuje mluvčí Generálního ředitelství Úřadu práce ČR. Tam bezplatně posoudí konkrétní situaci každého žadatele a poradí mu, o jaké dávky může žádat, případně jaké má další možnosti.