Zahraniční řidiči budou platit německé mýtné pouze na dálnicích

Berlín - Zahraniční řidiči, včetně těch českých, budou v Německu platit mýtné jen na dálnicích. Nové opatření pro osobní vozidla má platit od roku 2016. Jeho dopad ale bude menší než u plánu z července, podle kterého chtěl ministr dopravy Alexander Dobrindt zpoplatnit všechny německé silnice. Podle dnes představeného plánu počítá vláda s elektronickým výběrem. Konkrétní ceny se budou odvíjet od parametrů vozu včetně ekologické náročnosti. Poplatek za deset dnů se má pohybovat kolem 10 eur (280 korun).

Na rozdíl od českého, rakouského nebo slovenského systému nebude německé mýtné využívat dálniční známky. Po zaplacení příslušného poplatku bude poznávací značka vozu zanesena do registračního systému a dopravní kamery na dálnicích rozpoznají, za které auto je mýtné uhrazeno, a za které ne.

Předpokládané ceny mýtného (i na základě objemu auta nebo ekologického zatížení):

  • Průměrné mýtné na rok: 74 eur (2 050 korun)
  • Maximální výše poplatku: 130 eur (3 600 korun
  • Poplatek za dva měsíce: 22 eur (610 korun)
  • Poplatek za deset dní: 10 eur (280 korun)

„Poplatek za použití infrastruktury je spravedlivý a smysluplný,“ prohlásil Dobrindt při představení svého návrhu. „Je to spravedlivé, protože mnoho našich sousedů dělá totéž. A je to smysluplné, protože každé euro, které poplatek vynese, bude investováno do obnovy a rozvoje dopravní infrastruktury,“ dodal ministr.

  • Někteří právní odborníci se ale domnívají, že takový postup je v rozporu s právem Evropské unie, které zakazuje diskriminaci na základě státní příslušnosti.

Dobrindt předpokládá, že německý stát za užívání dálnic vybere od zahraničních řidičů 700 milionů eur (19,4 miliardy korun). Po odečtení nákladů na provozování systému by podle ministra měl být čistý zisk Německa zhruba 500 milionů eur (13,9 miliardy korun).

Německá dálnice
Zdroj: ISIFA/Thinkstock
Autor: iStock

Zavedení mýtného pro zahraniční řidiče patřilo mezi hlavní volební sliby bavorské Křesťanskosociální unie (CSU), která ho loni prosadila i do vládního programového prohlášení. Za poslední rok se objevila celá řada návrhů, jak bude zpoplatnění vypadat. Proti Dobrindtově plánu se ale zvedl odpor. Starostové obcí v pohraničí se obávali, že by mýtné v takové podobě odradilo cizince od návštěv Německa a že by se zpřetrhaly přeshraniční obchodní i mezilidské vztahy.

Spolkové země se bojí úpadku turismu

Zemské organizace CDU v Bádensku-Württembersku, v Porýní-Falci a v Severním Porýní-Vestfálsku se obávaly, že po zavedení mýta poklesne zájem Francouzů, Belgičanů a Nizozemců o nákupy v Německu. Premiér Saska Stanislaw Tillich dokonce uvedl, že pokud by bylo mýtné v takové podobě zavedeno, policie by vůbec neměla kontrolovat cizince cestující do 30 kilometrů od hranice, zda silniční známku mají. 

CSU nyní koaličním partnerům ustoupila a podle dohody mezi stranami se mýtné nebude vztahovat na silnice nižších tříd.