Chyby na katastrálním úřadu, podle NKÚ může ztratit i dotaci EU

Praha – Podle zjištění Nejvyššího kontrolního úřadu hrozí v případě registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RUIAN), že kvůli nedostatečnému finančnímu krytí provozu by mohl Český úřad zeměměřičský a katastrální přijít o dotace Evropské unie na vybudování tohoto registru. Úřad měl také porušit zákon ve veřejné zakázce, když v tendru zvýhodnil dosavadního dodavatele.

Video NKÚ kontrolovalo katastrální úřad
video

NKÚ kontrolovalo katastrální úřad

Katastrální úřad budoval registr od roku 2001 a do letošního roku za něj utratil 749,6 milionů korun. Finance na zřízení veřejně přístupného zdroje informací získal jednak od státu a jednak z evropských fondů. Podmínkou evropské dotace je ale zajištění financování a fungování alespoň po dobu udržitelnosti, která je pět let. V případě registru územní identifikace to znamená polovinu roku 2018.

„V případě RUIAN nebylo v době kontroly NKÚ finanční krytí jeho provozu po dobu udržitelnosti projektu zajištěno. NKÚ upozorňuje, že pokud není splněna podmínka udržitelnosti, existuje riziko, že evropská dotace nebo její poměrná část bude muset být vrácena,“ uvedl NKÚ, který prováděl kontrolu za roky 2009 až 2014. Jenom v roce 2013 si provoz registru vyžádal čtyřikrát více financí, než kolik mu bylo vyčleněno ze státního rozpočtu.

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí je jedním ze čtyř základních registrů. Jsou v něm vedeny údaje o základních územních prvcích – například území státu, kraje, obce, katastrálním území, stavebním objektu či parcele. Poskytuje informace o volebních okrscích nebo poštovním doručování. V provozu je od 1. července 2012, plně dokončen byl až v červnu 2013. Jeho provoz zatím stál 75,3 milionu korun.


Kromě toho nalezl kontrolní úřad nesrovnalosti v zadávání zakázek. Za porušení zákona označil zvýhodnění dosavadního dodavatele v souvislosti s přípravou, budováním a provozem registru. Dodavateli datových služeb usnadnil v tendru vítězství tím, že do své nabídky nemusel zahrnout náklady za stěhování technologií, neboť je již měl umístěné v prostorách úřadu. Za závažné provozní riziko potom NKÚ označil zvolení stejného dodavatele, který před budování registru územní identifikace pracoval i na informačním systému katastru nemovitostí.

Vnějším problémem je nepřesnost některých obcí a stavebních úřadů, které zapisovaly do registru chybné údaje a tuto skutečnost nenapravily ani po výzvě katastrálního úřadu. Údaje v registru pak mohou vykazovat neúplností.