Pětina obcí vůbec nevyužila peníze z evropských fondů

Praha - Zhruba pětina českých obcí, přesně 1 191, v končícím programovém období vůbec nevyužila peníze z fondů EU, protože nepřipravila žádný projekt financovaný z evropských zdrojů. Svaz měst a obcí ČR eviduje kolem 6 250 obcí, evropské dotace tak nevyužívá více než 19 procent z nich. K dispozici přitom měly desítky miliard korun.

„Některé obce jsou vyloženě malé a mají neuvolněného starostu. O evropské dotace nemají zájem, protože administrativa s nimi spojená je obrovská. Spousta starostů a zastupitelstev se rozhodla, že žádost nepodají. Od kolegů vědí, že je to složité, bojí se následných kontrol a dalších souvisejících věcí,“ uvedl za Svaz měst a obcí ČR jeho místopředseda pro evropské záležitosti Oldřich Vlasák. Svaz přitom na místní samosprávy opakovaně apeloval, aby možnosti evropského financování využívaly.

  • „Investice z fondů EU jsou významnou součástí kapitálových výdajů obcí a měst, představují příležitost pro modernizaci infrastruktury, rozšíření služeb a zvýšení kvality života pro své občany,“ cituje Vlasák z příruček, které svaz vydává.

Většina obcí na to slyšela a připravila i několik projektů. Svaz eviduje 14 obcí, kterým bylo schváleno více než 51 projektů. „Nejvíce projektů, celkem 8 631, s celkovou dotací od EU 52 miliard korun, spadá do Operačního programu Životní prostředí. Oblíbené byly samozřejmě i jednotlivé regionální operační programy, kde obce realizují 3 124 projektů dotovaných 46 miliardami korun,“ počítá přínos evropských dotací pro samosprávy Vlasák.

Žádosti zpracují místní akční skupiny

Získat desítky miliard korun v novém programovém období 2014 až 2020 bude podle Vlasáka lehčí, protože se údajně zjednoduší administrativa. „Místní akční skupiny navíc budou mít nově povinnost zpracovat žádost, pokud se na ně obrátí neuvolněný starosta malé obce. Předpokládám proto, že se to zlepší,“ dodal Vlasák.

Obce mají podle svazu největší zájem využít evropské peníze na úspory energií budováním úsporného veřejného osvětlení nebo zateplením veřejných budov, jako jsou například školy, nemocnice nebo úřady. Zajímají se také o možnost úpravy veřejného prostranství, návsi, náměstí či vybudování chodníků. Z oblasti životního prostředí pak chtějí čerpat evropské dotace hlavně na dokončení kanalizací a protipovodňová opatření.

Čerpání z nového období začne nejdřív v březnu

Čerpání peněz z evropských fondů z nového programového období začne nejdřív v březnu 2015, uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. Původně se očekávalo vyhlášení prvních výzev k předkládání projektů o konce letošního roku. „Minulý týden jsem vládě představila dokument, který umožní vyhlášení výzev ještě před schválením operačních programů od Evropské komise. Řídicí orgány je mohou vyhlásit hned, jakmile svůj program odešlou EK. Zároveň však musí splnit 14 základních podmínek. Domníváme se, že první výzvy budou zhruba v březnu 2015,“ oznámila ministryně Šlechtová.