Nespokojenost lidí s výší starobních důchodů stoupá

Praha – V průzkumu agentury STEM, která pravidelně zjišťuje názor na výši starobního důchodu, se objevil rekordní podíl nespokojených respondentů. Z loňských osmdesáti procent stoupl počet lidí s kritickým pohledem na dosud nejvyšší úroveň – 86 procent dotázaných.

V současnosti činí průměrná výše důchodu 11 276 korun a od ledna stát přidá důchodcům dvě stě korun. V průměru 86 procent dotazovaných z reprezentativního vzorku obyvatelstva agentury STEM považuje současný stav za nepřiměřený. O něco mírnější jsou mladší lidé. V jejich skupině považuje důchody za nepřiměřené 79 procent. Naopak mezi lidmi staršími šedesáti let je negativní pohled ještě silnější, protože za přiměřený ho pokládá jenom osm procent dotázaných.

Současně se výzkumníci ptají, jestli takový důchod postačuje na pokrytí základních potřeb. U toho kritéria se záporně vyjádřilo 76 procent dotazovaných. Jenom pětina lidí starších šedesáti let si myslí, že důchod na základní potřeby postačí.

Agentura zjišťuje názor na důchody od roku 1998. Až do roku 2002 se držely na stabilní úrovni s převahou nespokojených. Od roku 2003 se kritický přístup začal rozšiřovat a počet nespokojených naposledy vyvrcholil v roce 2008. Další tři roky se situace zklidňovala, ale od roku 2011 se názor na aktuální výši důchodů opět zhoršuje. Nynější výsledky jsou založeny na průzkumu, který proběhl mezi 31. říjnem a 9. listopadem s 1 071 respondenty.